Overskuddslikviditet? Prøv Fondsfinans Obligasjon!

Publisert 28.11.2022

Nå ser vi en økende etterspørsel etter vårt obligasjonsfond. Vi tror en forventet god avkastning, lav risiko og daglig likviditet er tiltalende for mange.

Fra TINA til TARA

Det siste året har TINA (There is no alternative) blitt erstattet med TARA (There are reasonable alternatives). Investorer har nå alternativer til aksjemarkedet for å kunne oppnå en god avkastning, for eksempel ved å investere i rentefond.

De siste månedene har vi observert en økende interesse for å investere i rentefond, fra både private og profesjonelle aktører.

Vårt tryggeste rentefond Fondsfinans Obligasjon har eksempelvis sett en god vekst i forvaltningskapital, hovedsakelig drevet av fondskjøp fra eksisterende og nye kunder.

Det er mange grunner til å velge Fondsfinans Obligasjon, men vi tror det viktigeste er:

  • God mulighet for høyere avkastning enn en innskuddsrente i bank, samtidig som man har en lav risiko.
  • Fondet investerer i obligasjoner med lav risiko utstedt av f.eks. norske kommuner og sparebanker.
  • Du har tilgang til midlene raskt (daglig likviditet og normalt 2 dagers oppgjør). Ingen bindingstid.
  • Ingen kjøp og salgsgebyr, og lave forvaltningshonorarer (kun 0,25%/årlig).
  • Løpende rente neste 12 måneder på 4,1% (etter forvaltningshonorar er trukket fra)
  • Fondet har 4 stjerner hos Morningstar*

Les mer om Fondsfinans Obligasjon

Om man ønsker et høyere avkastningspotensiale (og er villig til å gå noe lengre ut på risikoskalaen) kan man vurdere våre høyrentefond. Fondsfinans Kreditt har nå en løpende rente etter forvaltningshonorar på 10,5%, og Fondsfinans High Yield på 12,4%*

Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er noen garanti for avkastning i perioden den er beregnet for, og kan variere fra dag til dag.

Les også: Fondsfinans Kapitalforvaltning gikk av med seieren «Beste norske renteforvalter».

Du kan opprette en konto her og investere i våre rentefond

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00

 

*Per 28.11.2022. Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er noen garanti for avkastning i perioden den er beregnet for, og kan variere fra dag til dag.

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.