Fondsfinans Global Utbytte tas inn i våre anbefalte porteføljer

Publisert 12.06.2024

Vi anbefaler fem ulike porteføljer som er satt sammen etter forskjellig krav til risiko og tidshorisont. Nå tar vi vårt globale aksjefond inn i anbefalingen.

Fondsfinans Kapitalforvaltning etablerte i april i år fondet Fondsfinans Global Utbytte. Aksjefondet passer langsiktige investorer som søker eksponering mot det globale aksjemarkedet med et fokus på selskaper som kjennetegnes av høy kapitalavkastning og solid balanse. Slike kvalitets- og utbytteselskaper har historisk vist seg å levere bedre avkastning enn markedet generelt og med lavere kurssvingninger.

Hovedregelen når en setter sammen en portefølje er at det stort sett er riktig å spre risikoen. Det oppnås ved å investere i flere selskaper innen ulike bransjer og markeder. Det er derfor naturlig at vi nå inkluderer vårt globale aksjefond i våre anbefalte porteføljer. Et globalt aksjefond har ingen regionale begrensninger, og kan dermed investere i de beste selskapene i hele verden. Vi mener at ved å inkludere dette fondet reduseres risikoen for den samlede investeringen, uten at forventet avkastning blir lavere.

Her er våre 5 ulike anbefalte porteføljer etter endringen:

Her kan du se historisk avkastning for våre anbefalte porteføljer.

Er du interessert i å høre mer? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00