Om oss

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er en norsk fondsforvalter med prisvinnende forvaltning og lange tradisjoner. Vårt mål er å generere en god risikojustert avkastning for våre andelseiere.

Vårt fondsutvalg skal representere et fokusert utvalg av fond innenfor områder hvor vi har ambisjon om å være blant de aller beste.

  • Aktiv. Vi er genuint aktive og tro mot vår forvaltningsstrategi.
  • Solid. Dyktige forvaltere jobber for økt avkastning på din formue.
  • Frittstående. Vi er uavhengig av andre finansielle institusjoner.

Vi har i mange år konsekvent fulgt samme investeringsfilosofi og -prosess. Dette har resultert i god avkastning for våre fond. Ved å være tro mot vår langsiktige verdiorienterte forvaltningsstrategi tror vi at Fondsfinans også i fremtiden vil kunne skape gode resultater for andelseierne.

Menneskene

Forvaltere Kundesenter / Salg Oppgjør/Administrasjon Styret