Anbefalte porteføljer

Vi anbefaler fem ulike porteføljer som er satt sammen etter forskjellig krav til risiko og tidshorisont.

Ved å spre investeringen på flere ulike aktivaklasser, bransjer og geografiske områder kan du redusere risikoen for den samlede investeringen, uten at forventet avkastning blir lavere.

Spørsmål det er fornuftig å stille seg:

 • Hvor lang er din tidshorisont?
 • Hvilken risiko ønsker du på din beholdning?

Dersom du ønsker å forholde deg til ett fond med en balansert profil vil vårt kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv 60 / 40 være det naturlige valget. Her vil vi rebalansere fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.

 • 100% renter kan passe en investor som ønsker mulighet for avkastning som overstiger bankrenten og har en kort tidshorisont (anbefalt minimum 2 år)

   

  Ønsker du mer informasjon om anbefalte porteføljer? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no så kan vi sende deg mer detaljerte rapporter.

  *Referanseindeksene er sammensatte indekser basert på referanseindeksene til de ulike fondene i porteføljen. For Fondsfinans Global Helse og rentefondene er den relevante fondkategorien hos Morningstar benyttet. Oppstarten av porteføljene er satt til datoen siste fond i porteføljen er startet. Avkastningsgrafen inkluderer historikk for Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Fornybar Energi fra og med 1. april 2022 da fondene ble inkludert i anbefalingen.
 • For deg som ønsker:

  • En trygg portefølje over tid, eller har en kortere tidshorisont på dine plasseringer (anbefalt minimum 3 år).
  • En forventet avkastning som overstiger beste bankrente med god margin.

   

  Ønsker du mer informasjon om anbefalte porteføljer? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no så kan vi sende deg mer detaljerte rapporter.

  *Referanseindeksene er sammensatte indekser basert på referanseindeksene til de ulike fondene i porteføljen. For Fondsfinans Global Helse og rentefondene er den relevante fondkategorien hos Morningstar benyttet. Oppstarten av porteføljene er satt til datoen siste fond i porteføljen er startet. Avkastningsgrafen inkluderer historikk for Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Fornybar Energi fra og med 1. april 2022 da fondene ble inkludert i anbefalingen.
 • For deg som ønsker:

  • En portefølje med moderat aksjeandel
  • En langsiktig og veldiversifisert plassering (anbefalt minimum 4 år)

   

  Ønsker du mer informasjon om anbefalte porteføljer? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no så kan vi sende deg mer detaljerte rapporter.

  *Referanseindeksene er sammensatte indekser basert på referanseindeksene til de ulike fondene i porteføljen. For Fondsfinans Global Helse og rentefondene er den relevante fondkategorien hos Morningstar benyttet. Oppstarten av porteføljene er satt til datoen siste fond i porteføljen er startet. Avkastningsgrafen inkluderer historikk for Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Fornybar Energi fra og med 1. april 2022 da fondene ble inkludert i anbefalingen.
 • For deg som ønsker:

  • En portefølje med høy aksjeandel
  • Høy avkastning over tid, med du kan godta store svingninger i investeringsperioden.
  • En langsiktig og veldiversifisert plassering (anbefalt minimum 5 år.)

   

  Ønsker du mer informasjon om anbefalte porteføljer? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no så kan vi sende deg mer detaljerte rapporter.

  *Referanseindeksene er sammensatte indekser basert på referanseindeksene til de ulike fondene i porteføljen. For Fondsfinans Global Helse og rentefondene er den relevante fondkategorien hos Morningstar benyttet. Oppstarten av porteføljene er satt til datoen siste fond i porteføljen er startet. Avkastningsgrafen inkluderer historikk for Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Fornybar Energi fra og med 1. april 2022 da fondene ble inkludert i anbefalingen.
 • 100% aksjer kan passe en investor som ønsker høy avkastning over tid, men kan godta store svingninger i perioden. Anbefalt minimum tidshorisont på 6 år.

  Ønsker du mer informasjon om anbefalte porteføljer? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no så kan vi sende deg mer detaljerte rapporter.

  *Referanseindeksene er sammensatte indekser basert på referanseindeksene til de ulike fondene i porteføljen. For Fondsfinans Global Helse og rentefondene er den relevante fondkategorien hos Morningstar benyttet. Oppstarten av porteføljene er satt til datoen siste fond i porteføljen er startet. Avkastningsgrafen inkluderer historikk for Fondsfinans Utbytte og Fondsfinans Fornybar Energi fra og med 1. april 2022 da fondene ble inkludert i anbefalingen.
 • Når du har valgt ønsket portefølje fordeler du selv investeringene på nett.

  • Logg inn i din eksisterende fondskonto eller opprett en ny konto her
  • Under fanen «Fond» velger du ønsket fond og beløp. Deretter gjentar du denne øvelsen for hvert av fondene som inngår i din ønskede portefølje.

  Eventuelt kan du fylle ut en tegningsblankett med ønsket fordeling og sende til fond@fondsfinans.no

  Har du noen spørsmål? Ring oss gjerne på +47 23 11 30 00 eller send oss en epost på  fondsinvestor@fondsfinans.no