Anbefalte porteføljer

Vi anbefaler fem ulike porteføljer som er satt sammen etter forskjellig krav til risiko og tidshorisont.

Ved å spre investeringen på flere ulike aktivaklasser, bransjer og geografiske områder kan du redusere risikoen for den samlede investeringen, uten at forventet avkastning blir lavere.

Spørsmål det er fornuftig å stille seg:

  • Hvor lang er din tidshorisont?
  • Hvilken risiko ønsker du på din beholdning?

Dersom du ønsker å forholde deg til ett fond med en balansert profil vil vårt kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv 60 / 40 være det naturlige valget. Her vil vi rebalansere fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.