← Tilbake til Om oss

Vår historie

Fondsfinans Kapitalforvaltning er en solid og frittstående fondsforvalter med lang historie.

Allerede i 1950 ble Fondsfinans stiftet, og var lenge kjent som det ledende meglerhuset i Norge. Fondsfinans Kapitalforvaltning etablerte det første fondet i 2000, og siden den gang har fondsutvalget vokst til 10 ulike fond og vunnet en rekke priser og utmerkelser.

Selskapet er heleid av Must AS.


1950: Fondsfinans AS blir stiftet.

1972: Erik Must og Kjell Chr. Ulrichsen overtar Fondsfinans. Meglerfirmaet spilte en ledende rolle i å utvikle et moderne verdipapirmarked i Norge.

Opprinnelig hadde meglerne på Oslo Børs egne lydtette avlukker for å kunne gjennomføre handler og ha kontakt med hjemmekontoret.

Nr. 1 som var en av disse boksene står i dag i vårt lille børsmuseum.

1967: Fondsfinans, Tennant og Kierulf stifter Norges første aksjefond; Avanse.

Erik Must blir styremedlem i Avanse i  1972. Fondsfinans blir senere gjennom kjøp først eneeier av forvaltningsselskapet før de får en rekke sparebanker med på eiersiden.

Gjennom en langt bredere distribusjon blir Avanse Norges største og ledende fondsforvaltningsselskap. DNB slår seg siden sammen med Sparebanken Oslo Akershus, fisjonerer ut Fondsfinans og blir eneeier av Avanse.

1997:  Etter utfisjoneringen fra Avanse Forvaltning blir Fondsfinans Kapitalforvaltning AS etablert som egen virksomhet, og starter med aktiv forvaltning.

2000: 4. april blir det første fondet opprettet (et kombinasjonsfond som i dag er Fondsfinans Aktiv 60/40). Aksjefondet Fondsfinans Global Helse starter et par måneder senere 27. juni.

2002: Fondsfinans Norge blir opprettet.

2013- 2021: Fondsutvalget utvides betydelig med Fondsfinans NordenUtbytteKredittHigh YieldObligasjon og Fornybar Energi.

2024: Fondsfinans Global Utbytte blir opprettet