Global Helse

Fondsfinans Global Helse passer langsiktige investorer som søker eksponering mot store og likvide selskaper innen den globale helsesektoren.

Kjøp fondet her