Norden

Aksjefondet Fondsfinans Norden passer langsiktige investorer som ønsker en godt diversifisert aksjeportefølje innenfor rammene av den veldrevne og dynamiske Norden-regionen.

Les siste forvalterkommentar

Kjøp fondet her

Fondet har 2 andelsklasser med ulike minstetegningsbeløp og forvaltningshonorar:

  • Fondsfinans Norden A – minstetegning 10 000 NOK – 1,5% årlig honorar
  • Fondsfinans Norden B – minstetegning 10 000 000 NOK – 1,2% årlig honorar