Kreditt

Fondsfinans Kreditt er et aktivt forvaltet norsk høyrentefond med moderat risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente over tid.

Fondsfinans Kreditt vant i Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics 2020:

Beste rentefond på 5 års historikk i kategorien «Bond NOK».

Kjøp fondet her