Video bibliotek

Her publiserer vi siste opptak av våre webinarer og forvalterkommentarer, god fornøyelse!

 

Webinar: Markedsoppdatering

Innspilt 15.06.2021 (14 min)

 

Webinar: Kan Norden løse Europas klimafloke?

Innspilt 15.04.2021 (16 min)

 

Webinar: Helsesektoren – defensiv med sterke underliggende drivere

Innspilt 24.03.2021 (17 min)

 

Webinar: Fondsfinans Fornybar Energi – En investering for fremtiden

Innspilt 18.03.2021 (24 min)

 

Webinar: Høyrentemarkedet

Innspilt 10.03.2021 (25 min)

 

Webinar: Økt smittepress og uro i aksjemarkedene – hva er utsiktene på Oslo Børs?

Innspilt 03.11.2020 (19 min)

 

Webinar: Et legemiddel mot Alzheimer’s? – med potensial til å bli verdens største

Innspilt 20.10.2020 (19 min)

 

Webinar: Derfor gjør Norden det best – Trender, pandemi & økonomi

Innspilt 06.10.2020 (21 min)

 

Webinar: Utbyttefond i volatile markeder

Innspilt 16.09.2020 (19 min)

 

Webinar: Høstjakt i høyrentemarkedet

Innspilt 03.09.2020 (19 min)

 

Webinar: Fondsfinans Norge sommer-oppdatering

Innspilt 16.07.2020 (22 min)

 

Webinar: Fondsfinans Global Helse – 20 år med investeringer i helsesektoren

Innspilt 02.07.2020 (22 min)

 

Webinar: Veien videre for høyrentefond

Innspilt 23.06.2020 (24 min)

 

Webinar: Utbyttefond i en nullrente-verden

Innspilt 09.06.2020 (14 min)

 

Webinar: Pandemi og nordiske investeringer

Innspilt 26.05.2020 (17 min)

Våre verdipapirfond Kategori Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Minste-tegning Kjøp
Fondsfinans Norden Norden -0.36 % 14.41 % 37.39 % 18.87 % 17.75 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Norge Norge -0.41 % 17.18 % 43.64 % 8.43 % 15.77 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Utbytte Norge 0.04 % 26.96 % 44.33 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Helse Bransjefond Helsevern 0.14 % 11.35 % 10.76 % 12.93 % 10.11 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi Bransjefond Alternativ energi 0.57 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Aktiv 60/40 Kombinasjonsfond NOK Moderat -0.08 % 9.61 % 23.33 % 9.70 % 13.04 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Obligasjon Rente NOK Obligasjoner - korte 0.00 % 0.75 % 1.51 % 1.81 % 2.08 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Kreditt Rente NOK Høyrenteobligasjoner 0.04 % 7.53 % 12.85 % 4.78 % 7.22 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans High Yield Rente NOK Høyrenteobligasjoner 0.04 % 9.61 % 17.06 % 3.92 % 7.60 % 100.000,- Kjøp
Fond Fondsfinans Norden
Kategori Norden
Hittil i år 14.41 %
Siste år 37.39 %
Årlig avk 3 år 18.87 %
Årlig avk 5 år 17.75 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Norge
Kategori Norge
Hittil i år 17.18 %
Siste år 43.64 %
Årlig avk 3 år 8.43 %
Årlig avk 5 år 15.77 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Utbytte
Kategori Norge
Hittil i år 26.96 %
Siste år 44.33 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Global Helse
Kategori Bransjefond Helsevern
Hittil i år 11.35 %
Siste år 10.76 %
Årlig avk 3 år 12.93 %
Årlig avk 5 år 10.11 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Kategori Bransjefond Alternativ energi
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Kategori Kombinasjonsfond NOK Moderat
Hittil i år 9.61 %
Siste år 23.33 %
Årlig avk 3 år 9.70 %
Årlig avk 5 år 13.04 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Obligasjon
Kategori Rente NOK Obligasjoner - korte
Hittil i år 0.75 %
Siste år 1.51 %
Årlig avk 3 år 1.81 %
Årlig avk 5 år 2.08 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Kreditt
Kategori Rente NOK Høyrenteobligasjoner
Hittil i år 7.53 %
Siste år 12.85 %
Årlig avk 3 år 4.78 %
Årlig avk 5 år 7.22 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans High Yield
Kategori Rente NOK Høyrenteobligasjoner
Hittil i år 9.61 %
Siste år 17.06 %
Årlig avk 3 år 3.92 %
Årlig avk 5 år 7.60 %
Minste-tegning 100.000,-