Videobibliotek

Her publiserer vi siste opptak av våre webinarer og forvalterkommentarer, god fornøyelse!

Økonomiske utsikter 2024: Fullstendig presentasjon (42 min)

Webinar: Det norske aksjemarkedet (19 min)

Webinar: Globale investeringer i helsesektoren (19 min)

Webinar: Fondsfinans Norden (21 min)

Økonomiske utsikter 2023: Fullstendig presentasjon (44 min)

Webinar: 20 år med investeringer i norske aksjer (24 min)

Webinar: Kvalitetsselskaper til fornuftig pris (29 min)

Webinar: Globale investeringer i helsesektoren (19 min)

Webinar: Hvilken rolle har fornybar energi i klima- og energikrisen? (29 min)

Markedsoppdatering med høyrenteforvalter Erlend Lødemel (16 min)

Kvalitetsselskaper til fornuftig pris (17 min)

Stigende råvarepriser – hvordan påvirkes Oslo Børs? (21 min)

Hvorfor investere i fornybar energi nå? (12 min)

Økonomiske utsikter 2022: Fullstendig presentasjon (46 min)

Webinar: Bærekraftige investeringer – hvordan går vi frem?

Innspilt 15.12.2021 (24 min)

Webinar: Er tiden inne for et utbyttefond?

Innspilt 18.11.2021 (24 min)

Norden: Europas svar på Silicon Valley?

Innspilt 20.10.2021 (14,5 min)

Webinar: Markedsoppdatering med høyrenteforvalter Erlend Lødemel

Innspilt 30.09.2021 (14 min)

 

Webinar: Markedsoppdatering med forvalter Tor Thorsen

Innspilt 15.09.2021 (30 min)

 

Webinar: Markedsoppdatering

Innspilt 15.06.2021 (14 min)

Webinar: Fondsfinans Utbytte og prisingen av aksjemarkedet

Innspilt 28. april 2021

 

Webinar: Kan Norden løse Europas klimafloke?

Innspilt 15.04.2021 (16 min)

 

Webinar: Helsesektoren – defensiv med sterke underliggende drivere

Innspilt 24.03.2021 (17 min)

 

Webinar: Fondsfinans Fornybar Energi – En investering for fremtiden

Innspilt 18.03.2021 (24 min)

 

Webinar: Høyrentemarkedet

Innspilt 10.03.2021 (25 min)

 

Webinar: Økt smittepress og uro i aksjemarkedene – hva er utsiktene på Oslo Børs?

Innspilt 03.11.2020 (19 min)

 

Webinar: Et legemiddel mot Alzheimer’s? – med potensial til å bli verdens største

Innspilt 20.10.2020 (19 min)

 

Webinar: Derfor gjør Norden det best – Trender, pandemi & økonomi

Innspilt 06.10.2020 (21 min)

 

Webinar: Utbyttefond i volatile markeder

Innspilt 16.09.2020 (19 min)

 

Webinar: Høstjakt i høyrentemarkedet

Innspilt 03.09.2020 (19 min)

 

Webinar: Fondsfinans Norge sommer-oppdatering

Innspilt 16.07.2020 (22 min)

 

Webinar: Fondsfinans Global Helse – 20 år med investeringer i helsesektoren

Innspilt 02.07.2020 (22 min)

 

Webinar: Veien videre for høyrentefond

Innspilt 23.06.2020 (24 min)

 

Webinar: Utbyttefond i en nullrente-verden

Innspilt 09.06.2020 (14 min)

 

Webinar: Pandemi og nordiske investeringer

Innspilt 26.05.2020 (17 min)

Våre verdipapirfond Kategori Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Siste 10 år ann Siden oppstart ann Minste-tegning Kjøp
Fondsfinans Global Utbytte A Globale Store selskaper Blanding -0.47 % 0.77 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Norden A Norden -0.33 % 18.76 % 22.55 % 8.91 % 16.16 % 13.62 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Norge A Norge 0.13 % 11.83 % 25.68 % 14.11 % 13.84 % 12.18 % 15.52 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Utbytte A Norge 0.05 % 11.34 % 16.52 % 13.03 % 17.90 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Helse A Bransjefond Helsevern -1.07 % 10.20 % 0.73 % 6.70 % 10.73 % 12.16 % 7.95 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi A Bransjefond Alternativ energi 1.19 % 8.40 % -10.18 % -0.17 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Aktiv 60/40 Kombinasjonsfond NOK Moderat -0.07 % 8.84 % 9.38 % 7.08 % 9.46 % 8.50 % 9.02 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Obligasjon Rente NOK Obligasjoner - korte 0.02 % 2.48 % 6.47 % 3.12 % 2.58 % 2.55 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Kreditt A Rente NOK Høyrenteobligasjoner 0.01 % 4.42 % 9.18 % 6.56 % 5.45 % 4.91 % 5.20 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans High Yield A Rente NOK Høyrenteobligasjoner 0.01 % 5.35 % 11.15 % 10.61 % 7.04 % 3.86 % 3.90 % 100.000,- Kjøp
Fond Fondsfinans Global Utbytte A
Kategori Globale Store selskaper Blanding
Hittil i år
Siste år
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Norden A
Kategori Norden
Hittil i år 18.76 %
Siste år 22.55 %
Årlig avk 3 år 8.91 %
Årlig avk 5 år 16.16 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Norge A
Kategori Norge
Hittil i år 11.83 %
Siste år 25.68 %
Årlig avk 3 år 14.11 %
Årlig avk 5 år 13.84 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Utbytte A
Kategori Norge
Hittil i år 11.34 %
Siste år 16.52 %
Årlig avk 3 år 13.03 %
Årlig avk 5 år
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Global Helse A
Kategori Bransjefond Helsevern
Hittil i år 10.20 %
Siste år 0.73 %
Årlig avk 3 år 6.70 %
Årlig avk 5 år 10.73 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Fornybar Energi A
Kategori Bransjefond Alternativ energi
Hittil i år 8.40 %
Siste år -10.18 %
Årlig avk 3 år -0.17 %
Årlig avk 5 år
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Kategori Kombinasjonsfond NOK Moderat
Hittil i år 8.84 %
Siste år 9.38 %
Årlig avk 3 år 7.08 %
Årlig avk 5 år 9.46 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Obligasjon
Kategori Rente NOK Obligasjoner - korte
Hittil i år 2.48 %
Siste år 6.47 %
Årlig avk 3 år 3.12 %
Årlig avk 5 år 2.58 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Kreditt A
Kategori Rente NOK Høyrenteobligasjoner
Hittil i år 4.42 %
Siste år 9.18 %
Årlig avk 3 år 6.56 %
Årlig avk 5 år 5.45 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans High Yield A
Kategori Rente NOK Høyrenteobligasjoner
Hittil i år 5.35 %
Siste år 11.15 %
Årlig avk 3 år 10.61 %
Årlig avk 5 år 7.04 %
Minste-tegning 100.000,-