Video bibliotek

Her publiserer vi siste opptak av våre webinarer og forvalterkommentarer, god fornøyelse!

 

Webinar: Økt smittepress og uro i aksjemarkedene – hva er utsiktene på Oslo Børs?

Innspilt 03.11.2020 (19 min)

Webinar: Et legemiddel mot Alzheimer’s? – med potensial til å bli verdens største

Innspilt 20.10.2020 (19 min)

Webinar: Derfor gjør Norden det best – Trender, pandemi & økonomi

Innspilt 06.10.2020 (21 min)

Webinar: Utbyttefond i volatile markeder

Innspilt 16.09.2020 (19 min)

 

Webinar: Høstjakt i høyrentemarkedet

Innspilt 03.09.2020 (19 min)

 

Webinar: Fondsfinans Norge sommer-oppdatering

Innspilt 16.07.2020 (22 min)

 

Webinar: Fondsfinans Global Helse – 20 år med investeringer i helsesektoren

Innspilt 02.07.2020 (22 min)

 

Webinar: Veien videre for høyrentefond

Innspilt 23.06.2020 (24 min)

 

Webinar: Utbyttefond i en nullrente-verden

Innspilt 09.06.2020 (14 min)

 

Webinar: Pandemi og nordiske investeringer

Innspilt 26.05.2020 (17 min)

Våre verdipapirfond Kategori Siste dag Hittil i år Siste år Årlig avk 3 år Årlig avk 5 år Minste-tegning Kjøp
Fondsfinans Norden Norden -0.23 % 3.89 % 48.06 % 18.68 % 16.98 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Norge Norge 0.55 % 11.33 % 33.25 % 10.98 % 15.84 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Utbytte Norge -0.30 % 9.45 % 27.16 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Global Helse Bransjefond Helsevern -1.40 % -0.64 % 8.29 % 13.82 % 9.95 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Fornybar Energi Bransjefond Energi -2.80 % -3.98 % 24.34 % 6.12 % 7.85 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Aktiv 60/40 Kombinasjonsfond NOK Moderat -0.50 % 4.07 % 21.22 % 10.78 % 13.62 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Obligasjon Rente NOK Obligasjoner - korte 0.00 % 0.44 % 1.73 % 1.97 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans Kreditt Rente NOK Høyrenteobligasjoner 0.02 % 3.23 % 2.16 % 4.50 % 7.61 % 10.000,- Kjøp
Fondsfinans High Yield Rente NOK Høyrenteobligasjoner 0.00 % 3.63 % -0.40 % 3.29 % 8.75 % 100.000,- Kjøp
Fond Fondsfinans Norden
Kategori Norden
Hittil i år 3.89 %
Siste år 48.06 %
Årlig avk 3 år 18.68 %
Årlig avk 5 år 16.98 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Norge
Kategori Norge
Hittil i år 11.33 %
Siste år 33.25 %
Årlig avk 3 år 10.98 %
Årlig avk 5 år 15.84 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Utbytte
Kategori Norge
Hittil i år 9.45 %
Siste år 27.16 %
Årlig avk 3 år
Årlig avk 5 år
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Global Helse
Kategori Bransjefond Helsevern
Hittil i år -0.64 %
Siste år 8.29 %
Årlig avk 3 år 13.82 %
Årlig avk 5 år 9.95 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Fornybar Energi
Kategori Bransjefond Energi
Hittil i år -3.98 %
Siste år 24.34 %
Årlig avk 3 år 6.12 %
Årlig avk 5 år 7.85 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Aktiv 60/40
Kategori Kombinasjonsfond NOK Moderat
Hittil i år 4.07 %
Siste år 21.22 %
Årlig avk 3 år 10.78 %
Årlig avk 5 år 13.62 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Obligasjon
Kategori Rente NOK Obligasjoner - korte
Hittil i år 0.44 %
Siste år 1.73 %
Årlig avk 3 år 1.97 %
Årlig avk 5 år
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans Kreditt
Kategori Rente NOK Høyrenteobligasjoner
Hittil i år 3.23 %
Siste år 2.16 %
Årlig avk 3 år 4.50 %
Årlig avk 5 år 7.61 %
Minste-tegning 10.000,-
Fond Fondsfinans High Yield
Kategori Rente NOK Høyrenteobligasjoner
Hittil i år 3.63 %
Siste år -0.40 %
Årlig avk 3 år 3.29 %
Årlig avk 5 år 8.75 %
Minste-tegning 100.000,-