Aksjesparekonto

Det er enkelt å opprette en aksjesparekonto hos oss på nett. Du kan også benytte blanketter nedenfor og sende som brev, e-post eller telefaks.

I en Aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning kan du ha:

 • Våre aksjefond.
 • I tillegg kan du flytte inn VPS-registrerte aksjefond og aksjer som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS – ved å fylle inn blankettene du finner nedenfor.

Se våre ofte stilte spørsmål om aksjesparekonto

Opprett en Aksjesparekonto på nett:

Opprett Aksjesparekonto
 • Opprett Aksjesparekonto

  Signer avtalen og opprett aksjesparekonto ved bruk av BankID. Det tar kun et par minutter.

 • Logg inn

  Logg inn i kundeportalen for å få tilgang til din nye aksjesparekonto.

 • Gjør investeringer

  Du kan nå kjøpe fond, opprette spareavtale og holde øye med dine investeringer på nett.

 • Det er flere fordeler ved å ha våre fond i en aksjesparekonto hos oss:

  • Det er gratis å opprette en aksjesparekonto og tilknyttet bankkonto
  • Ved å ha våre fond direkte hos oss kan du raskere selge og handle sammenlignet med andre fondsplattformer. Dette er spesielt viktig i situasjoner der du ønsker å selge eller kjøpe andeler raskt.
  • Du opprettholder et direkte kundeforhold med oss som lar oss følge deg opp best mulig
  • Invitasjon til våre seminarer
 • Det er kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

  Det belastes ingen løpende kostnader knyttet til dine beholdninger av aksjefond og bankinnskudd på din aksjesparekonto. Men dersom du ønsker å ha aksjer på din aksjesparekonto, og verdien per 31.12 overskrider kr 1 million eller det er gjennomført mer enn 10 aksjetransaksjoner siste år, har vi anledning til uten ekstra påslag å belaste kostnader vi påføres fra VPS knyttet til din aksjebeholdning. Dette vil kun gjelde i tilfeller med store innestående beløp eller hyppige transaksjoner. Kostnadene vil ved et slikt tilfelle belastes normalt i januar i påfølgende år. Prisliste fra VPS finnes her (side 6).

 • Du kan handle i våre fem aksjefond på en aksjesparekonto hos oss:

  • Fondsfinans Global Utbytte
  • Fondsfinans Norden
  • Fondsfinans Norge
  • Fondsfinans Utbytte
  • Fondsfinans Global Helse
  • Fondsfinans Global Energi

  I tillegg kan du flytte aksjefond fra følgende andre fondsforvaltere (per 25. januar 2024):

  • C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT AS
  • DANSKE INVEST ASSET MANAGEMENT AS
  • FIRST FONDENE AS
  • FORTE FONDSFORVALTNING AS
  • FRAM FONDENE AS
  • HEIMDAL FORVALTNING AS
  • HOLBERG FONDSFORVALTNING AS
  • KLP KAPITALFORVALTNING AS
  • LANDKREDITT FORVALTNING AS
  • PARETO ASSET MANAGEMENT AS
  • SISSENER AS

  Du kan også overføre følgende til en aksjesparekonto hos oss (fra en ekstern aksjesparekonto) ved å fylle ut blankett for overføringsfullmakt og sende denne til oss per epost, brev eller faks:

  • Våre aksjefond hos en annen VPS kontofører
  • Andre VPS registrerte aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS
 • Ja, du kan flytte inn aksjer som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS, på din Aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning, dersom de allerede er på en aksjesparekonto et annet sted.

  I Norge er børsnoterte aksjer utvalget på Oslo Børs og Oslo Axess. Unoterte aksjer, altså aksjer notert på OTC-listen/ NOTC eller på Merkur Market regnes ikke som børsnoterte.

  For å flytte aksjer inn i din aksjesparekonto må du benytte blanketten du finner nedenfor på siden.

 • Flytter du fra en ekstern aksjesparekonto må du avslutte og opprette spareavtalen på nytt i din nye aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning.

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning har inngått et samarbeid med Danske Bank om inngåelse av bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto.

  Når du har opprettet en aksjesparekonto kan du opprette en bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto her.

  Det anbefales å etablere en bankkonto, men det er valgfritt. Dersom du ønsker å overføre aksjer eller andre VPS registrerte fond til oss eller ønsker å trekke midler ut av aksjemarkedet anbefaler vi å etablere en tilknyttet bankkonto. Det er ingen kostnader ved å opprette en bankkonto.

  Dersom du har spørsmål relatert til opprettelse eller bruk av bankkonto vennligst ta kontakt med oss på fondsinvestor@fondsfinans.no eller +47 23 11 30 00

 • Uttak av kontantbeholdning fra bankkonto tilknyttet Aksjesparekonto:
     Innløsningsblankett

  Overfør aksjesparekonto til oss:
  Overføringsfullmakt for flytt av ASK konto

  Du flytte aksjefond fra følgende andre fondsforvaltere til oss (per 25. januar 2024):

  • C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT AS
  • DANSKE INVEST ASSET MANAGEMENT AS
  • FIRST FONDENE AS
  • FORTE FONDSFORVALTNING AS
  • FRAM FONDENE AS
  • HEIMDAL FORVALTNING AS
  • HOLBERG FONDSFORVALTNING AS
  • KLP KAPITALFORVALTNING AS
  • LANDKREDITT FORVALTNING AS
  • PARETO ASSET MANAGEMENT AS
  • SISSENER AS