Aksjesparekonto

Det er enkelt å opprette en aksjesparekonto hos oss på nett. Du kan også benytte blanketter nedenfor og sende som brev, e-post eller telefaks.

I en Aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning kan du ha:

 • Våre fem aksjefond.
 • I tillegg kan du flytte inn VPS-registrerte aksjefond og aksjer som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS – ved å fylle inn blankettene du finner nedenfor.

Se våre ofte stilte spørsmål om aksjesparekonto
Ønsker du en bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto? Les her

Opprett en Aksjesparekonto på nett:

Opprett Aksjesparekonto
 • Opprett Aksjesparekonto

  Signer avtalen og opprett aksjesparekonto ved bruk av BankID. Det tar kun et par minutter.

 • Logg inn

  Logg inn i VPS investortjenester for å få tilgang til din nye aksjesparekonto.

 • Gjør investeringer

  Du kan nå kjøpe fond, opprette spareavtale og holde øye med dine investeringer på nett.

 • Det er flere fordeler ved å ha våre fond i en aksjesparekonto hos oss:

  • Det er gratis å opprette en aksjesparekonto og tilknyttet bankkonto
  • Ved å ha våre fond direkte hos oss kan du raskere selge og handle sammenlignet med andre fondsplattformer. Dette er spesielt viktig i situasjoner der du ønsker å selge eller kjøpe andeler raskt.
  • Du opprettholder et direkte kundeforhold med oss som lar oss følge deg opp best mulig
  • Invitasjon til våre seminarer
  • Du bidrar til at deler av forvaltningshonorarene ikke går til mellomledd – og dermed opprettholder vårt forvaltningsmiljø.

  Ved å flytte våre fond til en ekstern aksjesparekonto vil disse godene frafalle.

 • Det er kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto i Fondsfinans Kapitalforvaltning.

  Det belastes ingen løpende kostnader knyttet til dine beholdninger av aksjefond og bankinnskudd på din aksjesparekonto. Men dersom du ønsker å ha aksjer på din aksjesparekonto, og verdien per 31.12 overskrider kr 1 million eller det er gjennomført mer enn 10 aksjetransaksjoner siste år, vil vi uten ekstra påslag belaste kostnader vi påføres fra VPS knyttet til din aksjebeholdning. Kostnadene belastes normalt i januar i påfølgende år. Prisliste fra VPS finnes her (side 6).

 • Du kan enkelt flytte våre fire aksjefond inn på en aksjesparekonto

  • Fondsfinans Norden
  • Fondsfinans Norge
  • Fondsfinans Utbytte
  • Fondsfinans Global Helse
  • Fondsfinans Global Energi

  I tillegg kan du flytte aksjefond fra andre fondsforvaltere som benytter VPS.  Dette gjelder blant annet fond fra Danske Capital, Alfred Berg, C Worldwide, First, Forte, Fram, Handelsbanken, Holberg, KLP, Landkredit, Nordea og Pareto.

  På nett vil du kunne overføre våre aksjefond som er registrert hos oss som VPS kontofører.

  Du kan også overføre følgende til en aksjesparekonto hos oss ved å fylle ut blankett for overføringsfullmakt og sende denne til oss per epost, brev eller faks:

  • Våre aksjefond hos en annen VPS kontofører
  • Andre VPS registrerte aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS
 • Ja, du kan flytte inn aksjer som er børsnotert i Norge og hjemmehørende i EØS, på din Aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning.

  I Norge er børsnoterte aksjer utvalget på Oslo Børs og Oslo Axess. Unoterte aksjer, altså aksjer notert på OTC-listen/ NOTC eller på Merkur Market regnes ikke som børsnoterte.

  For å flytte aksjer inn i din aksjesparekonto må du benytte blanketten du finner nedenfor på siden.

 • Skjermingsfradraget blir beregnet av laveste innskudd på din aksjesparekonto i løpet av året. Dermed kan det være en fordel å overføre hele beholdning du ønsker på samme dag for å kunne få høyest skjermingsfradrag.

  • Spareavtaler som er oppført hos oss overføres automatisk når beholdning overføres til en aksjesparekonto.
  • Flytter du fra en ekstern VPS konto eller aksjesparekonto må du avslutte og opprette spareavtalen i din nye aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning.
 • I de fleste tilfellene vil det være en fordel å overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto, men i enkelte tilfeller kan det være en ulempe. Dette kan for eksempel gjelde hvis  du har beholdninger med urealisert tap. Fondsfinans Kapitalforvaltning tilbyr ikke investeringsrådgivning. Ved slikt behov må råd søkes hos andre.

  Det er viktig å merke seg at det er ingen angrerett når du har flyttet aksjer eller aksjefond til en aksjesparekonto. Vær derfor nøye med hvilke deler av din beholdning du ønsker å flytte inn.

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning har inngått et samarbeid med Danske Bank om inngåelse av bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto.

  Når du har opprettet en aksjesparekonto kan du opprette en bankkonto tilknyttet din aksjesparekonto her.

  Det er valgfritt om du vil etablere en bankkonto. Dersom du ønsker å overføre aksjer eller andre VPS registrerte fond til oss eller ønsker å trekke midler ut av aksjemarkedet anbefaler vi å etablere en tilknyttet bankkonto. Det er ingen kostnader ved å opprette en bankkonto.

  Dersom du har spørsmål relatert til opprettelse eller bruk av bankkonto vennligst ta kontakt med oss på fondsinvestor@fondsfinans.no eller +47 23 11 30 00

   

 • Opprettelse av aksjesparekonto:
     Opprettelse av Aksjesparekonto for eksisterende og nye kunder

  Flytting av aksjefond eller aksjer til aksjesparekonto hos oss. Denne blanketten gjelder kun for eksisterende kunder:
     Overføringsfullmakt for flytting av norske børsnoterte aksjer og VPS-registrerte aksjefond hos andre selskaper til aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning

  Overføring fra ekstern aksjesparekonto til aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning:
     Overføringsfullmakt for flytting av aksjesparekonto fra andre selskaper til aksjesparekonto hos Fondsfinans Kapitalforvaltning

  Uttak av kontantbeholdning fra bankkonto tilknyttet Aksjesparekonto:
     Innløsningsblankett