Kjøp og salg av fond

Det er enkelt å bli kunde og handle våre fond på nett med bankID.

Ny kunde? Opprett en konto her

Eksisterende kunde? Logg inn her i VPS/Euronext

Ny kundeportal (under utvikling) – logg inn her

Har du ikke bankID? Vil du tegne på vegne av et selskap eller mindreårige? Da kan du benytte blankettene nedenfor og sende som brev, e-post eller telefaks.

 • Logg inn

  Logg deg inn ved bruk av BankID eller eksisterende passord for VPS Investortjenester. Dersom du ikke har en konto må du først opprette dette.

 • Verdipapirkonto

  Du vil komme til oversikt over din «Beholdning».

 • Kjøp av fondsandeler

  Under fanen «Fondshandel» kan du velge mellom kjøp, salg og bytte av våre fond. Her velges hvilket fond du ønsker å investere i, hvilken VPS-konto som skal benyttes, bankkonto og beløp.

 • I VPS sin nettløsning for handel med fond er det per i dag kun mulig å bytte fond innenfor samme VPS-konto. Dette innebærer at det ikke er mulig å legge inn fondsbytte fra et fond utenfor aksjesparekonto (ASK) til et fond innenfor ASK (og omvendt). Dersom man for eksempel ønsker å bytte fra et av våre rentefond til et aksjefond innenfor ASK anbefaler vi derfor å sende bytteblankett på dette til fond@fondsfinans.no slik at nye fondsandeler havner innenfor skatteregimet til ASK. Vi beklager ulempen dette medfører.

  Bytteblankett ligger her

 • NB! Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

  • Enklest handler du på nett og legitimerer deg ved bruk av BankID
  • Nye andelseiere som benytter blankett må vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende).
  • Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. Eventuelt kan du ta kontakt dersom du vil legitimere deg med BankID på vegne av selskapet.

  Her finner du blanketter for kjøp, bytte og salg av våre fond

    Tegningsblankett (benyttes for privatpersoner, selskap og umyndige)

    Bytte fra andre fondsforvaltere

    Bytte av fond

    Innløsningsblankett

   

  Spareavtale

    Spareavtale med avtalegiro

   

  Aksjesparekonto

  Overføringsfullmakt for flytt av ASK konto

   

  Andre blanketter

     Vergeblankett

    Fullmakt til disponering av handels- og rapporterings-løsning for juridiske personer

 • Minste engangsinvestering er NOK 10.000 i respektive fond (NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield).

  Minste sparebeløp er NOK 1.000 i respektive fond

 • Fondsfinans Kapitalforvaltning er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Enklest legitimerer man seg gjennom BankID ved tegning på nett.

  Ta kontakt dersom du vil legitimere deg med BankID for fondshandel for et selskap, så sender vi deg en lenke for legitimering med BankID.

  Alternativt må du vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer må da påføres).

  Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

 • Kjøps- og salgsgebyr:
  Det er ikke noen kjøps- eller salgsgebyr i våre fond. Fondsfinans Kapitalforvaltning AS praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere bærer kostnadene ved tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet.

  Årlig forvaltningsprovisjon:

  1,00%**i Fondsfinans Global Helse og Fondsfinans Fornybar Energi

  1,50% i Fondsfinans Norden
  1,00%* i Fondsfinans Norge
  1,20% i Fondsfinans Utbytte
  0,85%** i Fondsfinans Aktiv 60/40
  0,25% i Fondsfinans Obligasjon
  0,35% i Fondsfinans Kreditt
  0,45% i Fondsfinans High Yield

  * Eventuell differensiert forvaltningsprovisjon kommer til fradrag (se prospekt)
  ** Eventuell resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg (se prospekt)

  Svingprising
  NAV justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller netto innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt minimumsstørrelse eller andel av fondets forvaltningskapital. Denne terskelverdien er satt der det forventes at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører fondet transaksjonskostnader. Hvis fondet har hatt en netto tegning over terskelverdien justeres NAV opp, og justeres ned dersom fondet har netto innløsning over terskelverdien. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske handelskostnader (transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps- og salgskurs på underliggende papirer) og valutakostnader), og evalueres kvartalsvis. Svingprising gjennomføres for å likebehandle kunder, og representerer ingen inntekt for Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

  Rutinene for svingprising utføres i henhold til  Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard for tegning og innløsning

 • Fondenes kurs fastsettes normalt en gang daglig, basert på siste omsatte kurs.

  Fristen for tegning og innløsning er klokken 13:00 for alle våre fond. Det samme gjelder bytte av fond.

  Dersom du benytter blankett er det en forutsetning at tilfredsstillende legitimering av kunden er til stede og korrekt utfylt blankett er sendt til fond@fondsfinans.no før tidsfristen.

  Tegning og innløsning skjer normalt samme dag til børsens sluttkurs, forutsatt at tegnings-/innløsningsfristen er oppfylt og at hvert enkelt fonds hovedmarked er åpent for handel.

 • 2023

  Alle våre fond er stengt for handel følgende dager i 2023:

  6. april, 7. april, 10. april, 1. mai, 17. mai, 18. mai, 29. mai, 25. des og 26. des

  Fondsfinans Global Helse, Fondsfinans Fornybar Energi og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  2. jan, 16. jan, 20. feb, 19. juni, 4. juli, 4. sep, 23. nov

  Fondsfinans Norden og Fondsfinans Aktiv 60/40:

  6. jan, 6. juni og 23. juni

  Halve børsdager (cutoff kl. 11:00):

  Alle fond: 5. april

  Fondsfinans Norden og Fondsfinans Aktiv 60/40: 5. jan  og 3. nov

 • Har du ikke bankID? Ønsker du å logge inn på vegne av et selskap eller mindreårige?

  Da kan du bestille et passord her

  For å få tildelt passord må du først oppgi ditt fødselsnummer (eller org. nummer for selskap) og din VPS-konto. I tillegg må du velge om du vil ha passordet sendt pr. post eller e-post.
  Hvis du velger e-post, sender vi deg med en gang instruksjon om hvordan du kan endre passordet ditt til den registrerte e-postadressen. Hvis du velger pr. post, vil du motta passordet i posten i løpet av noen få dager.

  Nye kunder må bestille passord pr. «Post» ved førstegangsbestilling.