← Tilbake til Kontakt oss

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Hvis du ikke finner svaret nedenfor er du velkommen til å kontakte oss her

 • Et verdipapirfond kan beskrives som investering der mange sparere har gått sammen om å plassere sine midler i aksje- og/eller rentemarkedet i fellesskap. Fondet er en egen juridisk enhet som eies av andelseierne, og har en eksklusiv forvaltningsavtale med forvaltningsselskapet. Ideen med et fond er at enkeltpersoner kan gå sammen for å delta i verdipapirmarkedet, og gjennom fondet diversifisere sine investeringer (det vil si etablere en bredt sammensatt portefølje). Et fond sprer sine investeringer på mange forskjellig selskaper. Forvalterteamet i Fondsfinans Kapitalforvaltning følger effektivt og disiplinert opp alle investeringer på vegne av våre kunder. Man reduserer dermed risikoen for å gjøre en feilinvestering og blir mindre avhengig av hvordan ett enkelt selskap utvikler seg.

  For å sikre at den enkelte andelseiers midler forvaltes forsvarlig, er et fonds virksomhet regulert av myndighetene gjennom lov om verdipapirfond. Verdipapirfondloven fastsetter visse overordnede krav til hvordan et fonds portefølje skal settes sammen for å sikre diversifisering av fondets plasseringer. Som eksempel må et aksjefond investere i minst 16 forskjellige aksjeselskaper, og fondets plasseringer i ett selskap kan maksimalt utgjøre 10 prosent av markedsverdien i ett og samme verdipapirfond (UCITS fond), såfremt Finanstilsynet ikke har innvilget unntak fra denne hovedregelen i loven. Et aksjefond skal etter regelverket plassere minimum 80 % av kapitalen i aksjer, og inndeles i undergrupper avhengig av hva slags aksjer fondene investerer i. Dette skaper oversikt, og gjør det enkelt å sammenligne resultatene mellom relativt like fond.

  Rentefond plasserer i hovedsak i rentebærende verdipapirer.
  Kombinasjonsfond er en blanding av aksje- og rentefond.

 • Det er mange gode grunner til å velge fond når du skal plassere sparepengene dine.

  Ved å velge fond fremfor enkeltaksjer/obligasjoner får du:

  • Risikospredning – våre fond investerer i en sammensatt portefølje og våre forvaltere følger markedet og selskapene tett.
  • Profesjonell forvaltning – våre forvaltere har lang fartstid i bransjen og jobber kun for økt avkastning på din formue
  • En godt regulert plasseringsform – fondsforvaltning er regulert av Finanstilsynet og våre fond er underlagt UCITS reglene som sikrer en god spredning av dine investeringer. Dette reduserer risiko.
 • Først tegner du et engangsbeløp i det fondet du ønsker å investere i. Deretter kan du sette opp en spareavtale der et fast sparebeløp trekkes fra din bankkonto og investeres i fondet med valgt hyppighet (vanligst er månedlig trekk). Det er ulik anbefalt plasseringshorisont i ulike fond. Som oftest mellom 1 til 5 år avhengig av hvilken risikoprofil fondet har.

  For mange vil en spareavtale være en fornuftig måte å spare på. Da trenger man ikke å bruke tid på å vurdere når man skal investere. Midlene dine fases inn over lang tid.

 • Det tar normalt 2 bankdager/børsdager til pengene er på din konto etter at vi har mottatt komplett innløsninganmodning.

  Dersom du invester i våre fond hos igjennom eksterne plattformer gjelder andre tidsfrister. For å sikre raskest mulig responstid på dine kjøp og salg kan det være fordelaktig å investere direkte hos oss.

 • Nei, ved å spare i fond trenger du ikke tenke på dette – det vil være oss som forvaltningsselskap som jobber for at dine sparepenger skal være best investert til enhver tid. Vi gjører helt enkelt den jobben for deg.

 • Det er en minstetegning på NOK 10.000 i alle våre fond, med unntak av Fondsfinans High Yield hvor minstetegning er NOK 100.000.

  Dersom du oppretter en spareavtale er minste sparebeløp NOK 1.000 i alle våre fond (NOK 100.000 i Fondsfinans High Yield).

 • Din beholdning finner du på VPS Investortjenester. Følg «Min portefølje»-linken øverst til høyre på hjemmesiden.

  Hvis du representerer et selskap, ta kontakt med oss på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no, så skal vi hjelpe deg med å gi tilgang til selskapets beholdninger.

 • Verdipapirsentralen (VPS) sender ut årsoppgaven. Du finner årsoppgaven i VPS Investortjenester ved å logge deg på via din kontoførers hjemmeside.

  Hvis du har problem med å logge inn, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

 • Å «time» markedet er svært vanskelig. Fordelen med å ha en spareavtale som tikker og går gjør at du over tid vil utligne deler av «timing»-momentet.

  Er du usikker når du skal gå inn i et fond mht. «timing»? Da kan du dele opp investeringen på ulike tegningstidspunkt. Da sprer du også risikoen.

 • Dersom du ønsker å forholde deg til ett fond med en balansert profil vil vårt kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv 60 / 40 være det naturlige valget. Her vil vi rebalansere fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.

  Fondsfinans Kapitalforvaltning har utarbeidet fem ulike anbefalte porteføljer for investering i våre fond. Disse porteføljene; Ekstra forsiktig, Forsiktig, Balansert Offensiv, og Offensiv + har ulike risiko og avkastningspotensial.

 • Nei, det er ikke noen bindingstid i fondene våre. Det er normalt 2 bankdager/børsdager oppgjør fra det tidspunkt du ønsker å realisere dine andeler.

  Vær oppmerksom på at dersom du eier våre fond hos andre plattformer kan det ta noe lengre tid å kjøpe og selge fond, avhengig av deres interne prosesser.

 • Fondenes kurs fastsettes normalt en gang daglig, basert på siste omsatte kurs.

  Fristen for tegning og innløsning er klokken 13:00 for alle våre fond. Det samme gjelder bytte av fond.

  Dersom du benytter blankett er det en forutsetning at tilfredsstillende legitimering av kunden er til stede og korrekt utfylt blankett er sendt til fond@fondsfinans.no før tidsfristen.

  Tegning og innløsning skjer normalt samme dag til børsens sluttkurs, forutsatt at tegnings-/innløsningsfristen er oppfylt og at hvert enkelt fonds hovedmarked er åpent for handel.

 • Dersom du har BankID logger du inn ved bruk av denne. Velg «min portefølje» øverst til høyre på våre nettsider.

  Har du ikke BankID? Ønsker du å logge inn på vegne av et selskap eller mindreårige?

  Da kan du bestille et passord her

  For å få tildelt passord må du først oppgi ditt fødselsnummer (eller org. nummer for selskap) og din VPS-konto. I tillegg må du velge om du vil ha passordet sendt pr. post eller e-post.
  Hvis du velger e-post, sender vi deg med en gang instruksjon om hvordan du kan endre passordet ditt til den registrerte e-postadressen. Hvis du velger pr. post, vil du motta passordet i posten i løpet av noen få dager.

  Nye kunder må bestille passord pr. «Post» ved førstegangsbestilling.