Personvern og informasjonskapsler

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS tar personvern på alvor og arbeider kontinuerlig for å sikre at dine personlige opplysninger beskyttes i samsvar med gjeldende personvernlover. Vi behandler all data konfidensielt og har taushetsplikt for informasjonen du velger å dele med oss.

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS, ved administrerende direktør, er ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hva er personopplysninger?

Alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, direkte eller indirekte, kan karakteriseres som personopplysninger.

Dette kan være navn, fødselsnummer, e-post, IP-adresse og lignende.

Vi vil hovedsakelig samle inn personopplysninger direkte fra deg, men vil i noen tilfeller samle informasjon fra offentlige registre (slik som Folkeregisteret). Vi samler kun inn personopplysninger når det er nødvendig for å utføre spesifikke handlinger, og vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som er akseptert av deg (som eier av dine personopplysninger) eller når det er et juridisk grunnlag.

Inngåelse av kundeforhold

Når du blir kunde hos Fondsfinans Kapitalforvaltning, samler vi inn noen opplysninger slik at du kan handle i våre fond, og vi har muligheten til å kontakte deg. Dette inkluderer informasjon som navn, adresse, bankkontonummer, legitimasjon og telefonnummer.

Informasjonen samles enten ved å ta i bruk vår digitale kundeportal eller ved å sende den inn til oss på en blankett. Ved å registrere et nytt kundeforhold på nett, vil vi kunne hente informasjon fra Folkeregisteret for å forenkle prosessen.

Denne informasjonen lagres i VPS samtidig som dine personopplysninger importeres til vårt portefølje- og CRM-system.

Vi vil overholde lovpålagte krav til oppbevaring av personopplysninger og slette denne informasjonen når det ikke lenger er et juridisk grunnlag. Vi vil slette informasjon om inaktive kundeforhold som ikke har hatt aktivitet de siste 5 årene (slettes årlig).

E-post

Hvis du melder deg på vår e-postliste på nettsiden vårt selv, eller oppgir e-post når du inngår et nytt kundeforhold, vil vi legge til adressen din i vårt e-postsystem fra Mailchimp. I tillegg til månedlige markedsrapporter mottar våre kunder informasjon om markedsutviklingen i andre formater, som årsrapporter, kvartalsrapporter og seminarinvitasjoner. Vi betrakter dette som en naturlig del av å ha et kundeforhold til en fondsforvalter. Du kan når som helst melde deg av e-postlisten for markedsrapporter ved å klikke på «avmeld» nederst i e-posten.

Påmelding til seminarer og kontaktskjemaer

På nettstedet vårt kan du sende inn kontaktskjemaer og melde deg på våre seminarer.

Informasjonen du velger å fylle ut, vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse eller registrere deg på deltakerlisten for et seminar. Deltakerlister og kontakthenvendelser slettes senest etter 365 dager.

Søknad om stilling

Vi behandler alle søknader konfidensielt og har taushetsplikt om informasjonen du velger å dele med oss. Kun de som er involvert i rekrutteringsprosessen, vil ha tilgang til søknaden din. Etter avslutningen av prosessen vil vi slette alle mottatte søknader.

Opprettelse av en bankkonto knyttet til Aksjesparekontoen

Hvis du ønsker å opprette en bankkonto knyttet til din Aksjesparekonto, inngår du en avtale om nettbank med Danske Bank, og behandlingen av informasjonen du oppgir, reguleres av deres personvernerklæring. Behandlingen av personopplysninger mellom Danske Bank og Fondsfinans Kapitalforvaltning reguleres i en egen databehandlingsavtale.

Dine rettigheter

Som privatperson har du følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger. Hvis du ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på fondsinvestor@fondsfinans.no.

  • Rett til innsyn: Som kunde har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger. Du kan få en oversikt over noen av dine personopplysninger ved å logge inn i kundeportalen. Hvis du ønsker en komplett oversikt over dine personopplysninger som vi har, kan du kontakte oss.
  • Rett til endring av opplysninger: Vi oppfordrer våre kunder til å informere oss om endringer i personopplysningene sine.
  • Rett til sletting: Du kan be oss om å slette personopplysninger om deg når som helst. Informasjon vi er pålagt å beholde i henhold til lov, kan ikke slettes.
  • Rett til begrensning av behandling: Du kan kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses, eller du kan motsette deg visse former for behandling, hvis disse ikke er nødvendige for å opprettholde kundeforholdet. For eksempel kan du som kunde kreve at vi sletter en e-postkorrespondanse du har hatt med Fondsfinans Kapitalforvaltning, men ikke at vi sletter ditt fødselsnummer (da dette er nødvendig for at du skal kunne gjennomføre økonomiske transaksjoner).
  • Klagerett: Du har alltid rett til å klage til Datatilsynet hvis behandlingen er i strid med reglene. Datatilsynet anbefaler ofte å stille spørsmål til oss som selskap før du stiller spørsmål til dem.