Anbefalte porteføljer

Fondsfinans Kapitalforvaltning anbefaler tre ulike porteføljer som er satt sammen etter forskjellig krav til risiko og tidshorisont. Her får du en naturlig spredning på ulike aktivaklasser, bransjer og geografiske markeder.

Spørsmål det er fornuftig å stille seg:

 • Hvor lang er din tidshorisont?
 • Hvilken risiko ønsker du på din beholdning?

Dersom du ønsker å forholde deg til ett fond med en balansert profil vil vårt kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv 60 / 40 være det naturlige valget. Her vil vi rebalansere fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.

 • For deg som:

  • Ønsker en trygg portefølje over tid
  • Eller har en kort tidshorisont på dine plasseringer (anbefalt tidshorisont: 2-5 år).

  Forventet avkastning overstiger beste bankrente med god margin.

   

 • For deg som:

  • Har en minimum 5 års investeringshorisont.
  • Ønsker middels risiko.

   

 • For deg som:

  • Har en lengre tidshorisont (anbefalt tidshorisont: minimum 7 år.)
  • Ønsker høy risiko og kan godta store svingninger på verdiene i investeringsperioden.

 • Når du har valgt ønsket portefølje fordeler du selv investeringene på nett.

  • Logg inn i din VPS konto her
  • Under fanen «Fondshandel» velger du «Kjøp fond» og velger ønsket fond og beløp. Deretter gjentar du denne øvelsen for hvert av fondene som inngår i din ønskede portefølje.

  Eventuelt kan du fylle ut en tegningsblankett med ønsket fordeling og sende til fond@fondsfinans.no

  Har du noen spørsmål? Ring oss gjerne på +47 23 11 30 00 eller send oss en epost på  fondsinvestor@fondsfinans.no