Utbytte

Aksjefondet Fondsfinans Utbytte passer langsiktige investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer.

Les siste forvalterkommentar

Hør hele episoden med Christoffer Callesen hos Aksjepodden

Kjøp fondet her

Fondet har 2 andelsklasser med ulike minstetegningsbeløp og forvaltningshonorar:

  • Fondsfinans Utbytte A – minstetegning 10 000 NOK – 1,2% årlig honorar
  • Fondsfinans Utbytte B – minstetegning 10 000 000 NOK – 0,9 % årlig honorar