High Yield

Fondsfinans High Yield er et aktivt forvaltet norsk høyrentefond med moderat til høy risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente over tid.

Kjøp fondet her