High Yield

Fondsfinans High Yield er et aktivt forvaltet norsk høyrentefond med moderat til høy risiko. Fondets målsetting er å skape betydelig meravkastning utover bankrente over tid.

Fondsfinans High Yield vant i Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics 2020:

Beste rentefond på 3 års historikk i kategorien «Bond NOK».

Kjøp fondet her