Porteføljeforvalter

Preben Bang

+47 23 11 30 70 cpb@fondsfinans.no

Preben Bang har en mastergrad i fysikk og matematikk, og er videreutdannet som CFA og renteanalytiker. Preben har tidligere jobbet i NBIM med fokus på risikostyring og kvantitativ finansiell analyse.

Bang begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i desember 2021.

← Tilbake til alle ansatte