Porteføljeforvalter

Preben Bang

+47 23 11 30 70 cpb@fondsfinans.no

Preben Bang har en mastergrad i fysikk og matematikk, og er videreutdannet som CFA og renteanalytiker. Preben kommer fra NBIM hvor han de siste 7 årene har hatt fokus på risikostyring og kvantitativ finansiell analyse. I tillegg har han tidligere arbeidet i iKnow Solutions med datavitenskap.

Bang begynte i Fondsfinans Kapitalforvaltning i desember 2021.

← Tilbake til alle ansatte