Beste norske renteforvalter 2022 – Morningstar Awards

Publisert 28.02.2022

Fondsfinans Kapitalforvaltning gikk av med seieren i den prestisjetunge «Morningstar Awards 2022», i kategorien «Beste norske renteforvalter».

Morningstar har basert sin vurdering på kvantitativ analyse av historisk avkastning for norske fondsforvaltere som har minst tre rentefond.

– Hard og målrettet jobbing fra hele renteteamet har bidratt til å skape den gode risikojusterte avkastningen, sier porteføljeforvalter Erlend Lødemel. Vi er stolte over å vinne Morningstar Awards som beste renteforvalter, og anser det som en bekreftelse på at vi gjør mye riktig.

Se videointervju med Erlend Lødemel hos Morningstar her

Fondsfinans Kapitalforvaltning tilbyr følgende rentefond:

– Det er ekstra hyggelig at prisen deles ut på bakgrunn av resultatene på tvers av våre rentefond. Det bekrefter at vi evner å levere gode resultater både innenfor investment grade- og høyrente-forvaltning, sier Lødemel.

Analysedrevet renteteam med lang erfaring

Renteteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning har lang erfaring fra kapitalmarkedene og er ledet av Erlend Lødemel. Med på laget er også forvalter Christoffer Callesen og investeringsdirektør Ivar Qvist.

Invester i våre rentefond her

Erlend Lødemel leder renteforvaltningen

Prisvinnende forvaltning til lave kostnader

Våre rentefond har også lave forvaltningshonorar sammenlignet med mange av konkurrentene. Fondsfinans Kreditt har eksempelvis det nest laveste forvaltningshonoraret (0,35% per år) blant høyrentefondene i oversikten hos Morningstar*.

Fondsfinans Obligasjon

  • Obligasjonsfond med lav risiko
  • Forvaltet av Christoffer Callesen
  • 0,25% årlig forvaltningshonorar

Fondsfinans Kreditt

  • Høyrentefond med middels-til-høy risiko
  • Forvaltet av Erlend Lødemel
  • 0,35% årlig forvaltningshonorar

Fondsfinans High Yield

  • Høyrentefond med middels-til-høy risiko
  • Forvaltet av Erlend Lødemel
  • 0,45% årlig forvaltningshonorar

Invester i våre rentefond her

Er du interessert i mer informasjon om våre rentefond? Ta gjerne kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller tlf. 23113000

*kilde: Morningstar 28.02.2022, sammenligning i kategorien Rente, NOK Høyrenteobligasjoner.

Morningstar Awards 2022 (c). Morningstar, Inc All Rights Reserved. Awarded to Fondsfinans Kapitalforvaltning for Fund House Award, Fixed Income, Norway.