Markedsrapport mai 2024

Oslo, 6. juni 2024

Mai var en god måned i aksje- og kredittmarkedene. Både norske og internasjonale aksjemarkeder hadde en avkastning rundt 5 prosent. Nvidia fortsatte himmelferden og var opp 27 prosent etter å ha levert enda bedre kvartalstall enn ventet. For investorer som måler avkastningen i norske kroner ble riktignok avkastningen internasjonalt ikke like god på grunn av en kronestyrkelse mot dollar og euro på 5-6 prosent. Amerikansk økonomi viser (kanskje) noen svakhetstegn og renteforventningene falt i mai og inn i juni. Amerikansk tiårig statsrente lå ved utgangen av måneden på 4,5%. Det nordiske høyrentemarkedet hadde en god måned, med kredittpåslag som falt videre til et nivå på 430 basispunkter.

Markedsoppdatering

God aksjeavkastning, men ikke målt i NOK
Aksjemarkedene gikk veldig godt i mai målt i lokal valuta. Vi NOK-baserte investorer fikk derimot liten glede av dette ettersom kronen styrket seg mer enn tilsvarende. Verdensindeksen (MSCI World, netto totalavkastning) var opp meget sterke 4,5%, men målt i norske kroner var den ned 1,0%.

Spesielt sterke var de store, amerikanske teknologiselskapene. I spissen av disse var Nvidia, som overgikk høye forventninger og leverte sterke tall for første kvartal. Konkurrentene sliter med å måle seg med Nvidias ekstremt raske utvikling av stadig bedre halvlederbrikker og -løsninger, og deres tilhørende programvare. Aksjen er dyr, men selskapet vokser fort. Det store spørsmålet er hvilket nivå det salget av disse brikkene vil stabilisere seg på og i hvilken grad de vil klare å opprettholde marginen på disse. Aksjen var opp 26,8% i måneden (målt i dollar).

Også de nordiske aksjemarkedene hadde en god måned. VINX-indeksen var opp 1,3% målt i norske kroner. Det største bidraget kom fra det svenske investeringsselskapet Investor AB som var opp 4,4% (+3,3% i norske kroner). Det norske markedet gikk meget godt i mai. Hovedindeksen og fondsindeksen var opp henholdsvis 5,1% og 5,2%. Oppgangen var drevet av blant annet Equinor (+3,8%), Kongsberg (+15,7%), DNB (+5,7%) og Norsk Hydro (+6,8%). Oljeservice og rigg-aksjer gikk også veldig godt og bidro sterkt til indeksoppgangen.

Fortsatt godt høyrentemarked
Det nordiske høyrentemarkedet fortsetter trenden med nok en god måned i mai og steg med 0,9% ifølge DNB. Dette er hakket over hva vi forventer i en normal måned og det var store forskjeller mellom sektorer. Finans hadde en svak utvikling mens eiendom steg. Kredittpåslagene fortsatte å falle gjennom måneden, fra 469 basispunkter til 430.

Tegn på svakhet i amerikansk økonomi?
Den svenske sentralbanken satt ned renten i mai fra 4% til 3,75% og forventningene er at sentralbankrentene snart kommer noe ned også i Europa og Norge. Foreløpige europeiske kjerneinflasjonstall gjorde riktignok et overraskende hopp i mai, fra 2,7% til 2,9%.

I USA var tiårig statsrente på 4,5% ved slutten av mai (og har falt til 4,3% i skrivende øyeblikk) og markedsforventningen at Fed vil sette ned renten med 0,25% i enten september eller november. Fed-sjef Powell har de siste månedene vært klar på at rentekuttene kommer, selv om de økonomiske nøkkeltallene har vært overraskende sterke og inflasjonen tilsynelatende har stabilisert seg på 3-tallet.

Den siste tiden har det også kommet noen indikasjoner på at økonomien snur ned. Førstekvartalstallene for amerikansk BNP ble nedrevidert fra 1,6% til 1,3% (årlig rate) og Atlanta Fed sitt uoffisielle BNP-anslag («GDPNow») for andre kvartal har falt gjennom mai fra et nivå på over 4% årlig vekstrate til, i skrivende øyeblikk, en betraktelig lavere vekstrate på 1,8%. ISM-indeksen for mai, som måler bedriftenes innkjøpsaktivitet, kom også inn klart lavere enn ventet, på nivåer som varsler en kommende resesjon.

Det er likevel vanskelig å se for seg at det skal bli noen større økonomisk nedtur så lenge finanspolitikken er så stimulerende som den er i øyeblikket. Dermed vil også rentenivåene sannsynligvis holde seg godt over før-korona-nivåer i overskuelig fremtid.

Nok en gigant er gått ut av tiden
Matematikeren Jim Simons gikk bort i mai. Han revolusjonerte markedene med sine kvantitative investeringsmetoder. Hans selskap Renaissance Technologies og deres Medallion-fond modellerer finansmarkedene og utnytter seg av systematiske mønstre av feilprisinger. Denne metoden har gitt dem en helt vanvittig avkastning. Fra 1988 til 2021 hadde Medallion-fondet en årlig avkastning på 62%. Med en slik avkastning ville 1 dollar i 1988 blitt til 13,3 millioner dollar i 2021.

I praksis fikk investorene en noe mindre ellevill reise. Renaissance Technologies var nemlig ikke redd for å ta sin del av denne verdiskapningen. Brutto årlig avkastning var 62%, men netto avkastning (hva fondsinvestorene satt igjen med etter forvaltnings- og suksesshonorarer) var 37% årlig. Fondet ble også stengt for nye investorer allerede i 1993. Strategien hadde begrenset kapasitet og eierne var bedre tjent med å la sine egne penger få avkastningen. Jim Simons estimerte formue var på 31,4 milliarder dollar.

Historisk utvikling for våre fond