Fondssparing – dette må du tenke på

Publisert 19.06.2021

Langsiktig sparing er den sikreste veien mot målet om å bygge opp en formue, og nå er fondssparing i vinden som aldri før. Her er 5 feil mange gjør når de investerer i fond.

Fondssparing er i vinden

Aldri før har flere privatpersoner spart i aksjefond. Vi tror det er flere grunner til at nordmenn nå får opp øynene for fondssparing:

 • Høy inflasjon gjør at pengene mister raskt verdi på bankkonto
 • En høyere rente gjør rentefond mer attraktivt
 • Økt fokus på pensjonssparing
 • Bolig har lenge vært en attraktiv form for investering i Norge. Fremover, med usikre prognoser for boligprisene og økt beskatning på eiendom generelt, ser mange etter alternative plasseringer for sin formue.

5 feil mange gjør når de investerer i fond

1. Utsetter fondssparing for lenge

En av de viktigste forutsetningene for vellykket fondssparing er å starte tidlig.

Eksempelvis, tenk deg at du ønsker å sitte igjen med 9,5 millioner når du er 65 år i egen sparing (og forventer en årlig avkastning på 6%). Beløpet du må spare hver måned blir raskt betydelig om du venter for lenge:

 • Starter du når du er 25 år må du sette av 5000 kr i måneden.
 • Starter du når du er 35 år må du sette av nærmere 10 000 kr i måneden.
 • Starter du når du er 45 år må du sette av over 20 000 kr i måneden.

2. Kortsiktig fokus på langsiktig sparing

Sparing i aksjefond er en langsiktig affære med tidvis store svingninger.

Mediene skriver ofte om nedturer og oppturer på børsen og det kan virke som støy for langsiktige investorer. Dessverre er det mange som blir bekymret  selv ved mindre nedturer og selger seg ut av sine fond. Da kan det være vanskelig å finne et tidspunkt å komme seg tilbake i markedet på, og man kan risikere å bli stående utenfor.

3. Ignorerer kostnader

Fremtidig avkastning er umulig å forutsi, men kostnader er en av de få variablene som er forutbestemt. Lave forvaltningshonorarer er en viktig forutsetning for fremtidig avkastning og kan utgjøre store beløp over tid. Når du velger fond er det viktig å velge forvaltere som har forvaltningshonorarer som tilsvarer produktet de leverer.

4. Overdreven tillit til banken

Banken din tilbyr mest sannsynlig et stort antall fond, derimot kan det være et fåtall de aktivt promoterer og anbefaler. Bankene kan ha ulik inntjening på fondene de selger til kundene, og dermed blir det vanskeligere å opptre objektivt.

5. Romantisering av gårsdagens vinnere

Et stort antall investorer strømmer til når de skimter avkastning. Det være seg i aksjefond, kryptovaluta eller boligmarkedet. Dermed er det mange som får seg en ubehagelig start på aksjemarkedet, nettopp fordi historisk avkastning ikke er en forutsetning for fremtidig avkastning.

Vi anbefaler å ikke se seg blind på gårsdagens vinnere, men ha et langsiktig perspektiv og vurdere forvaltere utifra flere kriterier. Les også: 5 vurderingskriterier når du skal velge fond

Kom igang med fondssparing

Før du investerer i fond bør du gjøre deg noen tanker om hva formålet med investeringene er:

 1. Hva er tidshorisonten på din sparing? Dette vil avgjøre hvilken type fond som passer deg best.
 2. Hvor mye ønsker du å ta ut når du er ferdig med sparingen? Dette vil naturligvis avgjøre hvor mye du må spare for å nå dine mål.
 3. Hvilken risiko og avkastning ønsker du? Dersom du har krav til høy avkastning må du også forvente store svingninger.
 4. Ønsker du å opprette en spareavtale eller investere et beløp du har idag?

Aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond eller bankinnskudd?

Dersom du skal spare langsiktig i fond ønsker du naturligvis høyest mulig totalavkastning over tid.

Effekten av renters rente (som illustrert nedenfor i et tenkt scenario) viser hvordan en investering på 100 000 kr. vil utvikle seg svært forskjellig iløpet av 25 år, avhengig av årlig avkastning.

Fondssparing

 • Et aksjefond som har en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8% vil etter 25 år ha en verdi på på 634 118 kr.
 • Setter du pengene i en bankkonto med gjennomsnittlig årlig rente på 2% har denne beholdningen kun økt til 160 844 kr. Tar vi med inflasjon i bildet har verdiene i praksis blitt redusert.

Slike grafer er misvisende i den forstand at det ikke vil gå snorrett oppover, og jo høyere aksjeandel jo større svingninger vil være forventet. Uansett, det illustrerer et viktig poeng – over tid vil små forskjeller i årlig avkastning bidra til betydelig høyere totalavkastning.  Har du et langsiktig perspektiv kan det dermed være fornuftig å ha en høyere andel aksjefond, nettopp fordi aksjer har en høyest forventet årlig avkastning over tid.

Velg riktig fond for din fondssparing

Alle våre fond kan inngå i en spareavtale.

 • Har du en lengre tidshorisont (minimum 7 år) kan et av våre aksjefond være riktig. Da godtar man en høyere risiko, og store svingninger i perioden.
 • Har du en middels tidshorisont (minimum 5 år) kan vårt kombinasjonsfond Fondsfinans Aktiv 60/40 være et godt alternativ. Dette fondet har tilnærmet lik fordeling mellom aksjer og renter som statens pensjonsfond utland (oljefondet) og kan således beskrives som et oljefond i miniatyr.
 • Med en kort tidshorisont (2-5 år tidshorisont) kan rentefond være riktig alternativ. Her overstiger forventet avkastning beste bank-innskuddsrente med god margin og du kan forvente mindre svingninger enn i et aksjefond.

Alternativt kan man spare i flere fond og sette sammen sin egen portefølje. Vi har satt opp fem anbefalte porteføljer som kan brukes som en rettesnor.

 

Les også: Fondsfinans Aktiv 60 / 40 – beste kombinasjonsfond (3 og 5 års historikk)

Du kan kjøpe andeler i våre fond her

 

Ønsker du at vi holder deg oppdatert? Meld deg på vår gratis månedlige markedsrapport:

Månedlig markedsrapport