God aktiv forvaltning – med lave forvaltningshonorarer

Publisert 30.11.2017

Aktivt forvaltede fond har som målsetning å gi bedre avkastning enn markedet, og da vil forvaltningskostnader spille en avgjørende rolle.

Når du velger fond er det viktig å sette høye krav til din forvalter.  Historisk avkastning bør sees i sammenheng med forvalters forutsetning for å levere god fremtidig avkastning. Her er fem vurderingskriterier for å velge et godt aktivt forvaltet fond:

https://blogg.nordnet.no/hvordan-velge-et-aktivt-forvaltet-fond/

God aktiv forvaltning – med lave forvaltningshonorarer

Vårt fond, Fondsfinans Norge, har gjort det skarpt de siste 10 årene – og ligger helt i toppen blant norske fond registrert i databasen på Oslo Børs.

Les også: Fondsfinans Norge slår alle norske fond

I tillegg til en solid historikk har fondet gode forutsetninger for fremtidig avkastning for andelseierne:

  • Vi opprettholder samme verdibaserte forvaltningsstil som har skapt meget god avkastning for våre andelseiere.
  • Ingen salg eller tegningsgebyr og lave forvaltningshonorarer (1% p.a) 
  • Fondets størrelse på ca 1,5 mrd gjør at vi også fremover kan fortsette å drive god aktiv forvaltning. I Fondsfinans er vi opptatte av hvilken størrelse våre fond og forvaltningsstil tåler. Derfor vil vi stenge et fond i god tid før størrelsen går ut over fleksibiliteten i forvaltningen

Lav terskel for å bytte til gode fond

Siden du nå fritt kan kjøpe og selge aksjefond uten å utløse skatt (innad i en aksjesparekonto), er det ikke lenger noen grunner til å bli sittende «innlåst» i aksjefond som ikke lenger har forutsetninger til å levere god avkastning.

Dette er tidenes mulighet til å kvitte deg med «dyre og dårlige» fond, og bygge en fremtidsrettet portefølje av fond som du har tillit til.

Les også: Rydd opp i dine fond

Du kan kjøpe Fondsfinans Norge her eller hos DNB, Nordea, Storebrand, Skandiabanken, Nordnet og Netfonds.