Webinar: Det norske aksjemarkedet

Publisert 20.11.2023

Våre porteføljeforvaltere Christoffer Callesen og Tor Thorsen gir dere et innblikk i forskjeller og likheter mellom våre to norske aksjefond.

Presentasjonen varer i 19 minutter og ble spilt inn 16. november 2023.

Webinar: Det norske aksjemarkedet (19 min)

Likheter mellom våre to norske aksjefond:

Forskjeller mellom våre to norske aksjefond:

Fondsfinans Norge i korte trekk:

 • Aktivt forvaltet norsk aksjefond med minst 80 % investert på Oslo Børs
 • Fire av fem stjerner hos Morningstar
 • Forvaltningen preges av høy aktiv andel og langsiktighet
 • Fondets konsentrerte portefølje tillater en tett oppfølging av investeringene
 • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år
 • 1,0 prosent årlig forvaltningshonorar
 • Minstetegning kr 10 000

Les mer om Fondsfinans Norge

Fondsfinans Utbytte i korte trekk:

 • Aktivt forvaltet norsk aksjefond med minst 80 % investert på Oslo Børs
 • Fem av fem stjerner hos Morningstar
 • Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte
 • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år
 • Fondet har 2 andelsklasser med ulike minstetegningsbeløp og forvaltningshonorar:
  • Fondsfinans Utbytte A – minstetegning 10 000 NOK – 1,2% årlig honorar
  • Fondsfinans Utbytte B – minstetegning 10 000 000 NOK – 0,9 % årlig honorar

Les mer om Fondsfinans Utbytte

Opprett konto og invester her

 • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
 • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.