Tror vi unngår krakk i aksjemarkedet

Publisert 22.10.2019

Fondsfinans-forvalter Harald Berge mener det er bakt inn mye støy i dagens aksjekurser og tror ikke på et krakk som i finanskrisen.

– Aksjekursene har siden i fjor høst svingt mye mer enn i de foregående årene. De geopolitiske forholdene er uklare og den økonomiske veksten ventes å bli noe lavere enn ved årets start. I dagens aksjekurser kan det synes å være innbakt en stor grad av negativ økonomisk utvikling. Vi forventer derfor ikke et fullstendig krakk i aksjemarkedet, slik som vi så i 2008, sier forvalter Harald Berge i Fondsfinans.

Han trekker frem at den løpende utbytteavkastningen i aksjemarkedet er høyere enn ved investeringer i bank eller sikre renteplasseringer.

– Til tross for mange negative spådommer, mener vi at det kan være muligheter for «all-time high» i de internasjonale aksjemarkedene før nyttår. Som investor bør man fortsatt være forberedt på at det blir til dels store svingninger i tiden fremover og et langsiktig perspektiv på investeringene kan være fornuftig, sier Berge.

Leter etter kvalitet

Harald Berge presenterer Fondsfinans Utbytte

Harald Berge presenterer Fondsfinans Utbytte

I september lanserte Fondsfinans et utbyttefond, som siden oppstart har gitt en avkastning på 1,7 prosent, mens fondsindeksen i samme periode har falt 0,1 prosent.

– Fondet investerer hovedsakelig i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse, god historikk og dyktig ledelse. Vi mener at slike selskaper bør ha gode forutsetninger til å betale et høyt fremtidig utbytte, sier Berge, og legger til:

– Et høyt utbytte gir naturligvis lavere vekst, men selskaper med høy kapitalavkastning er i en svært gunstig situasjon. De kan både dele ut en stor andel av resultatet i utbytte og skape en høy resultatvekst, ettersom selskapet får godt betalt for reinvesteringer i driften. Slike selskaper regnes ofte som defensive, ettersom de historisk har gitt lavere kurssvingninger enn markedet.

En trygg havn

Berge er spesielt positiv til de store sparebankene, som prises til rundt bokførte verdier og gir en egenkapitalavkastning på mellom 11 og 12 prosent.

– Det er også verdt å trekke frem at sparebanker har gitt betydelig meravkastning gjennom de tre siste krakkene på Oslo Børs. Vi er spesielt positive til Sparebanken Vest, hvor aksjekursen trolig er holdt nede i påvente av et nedsalg fra stiftelsen. Etter nedsalget forventer vi at aksjekursen vil stige til et nivå som i større grad reflekterer verdiene i selskapet, sier han.

Oppturen fortsetter

Forvalteren tror det er stor oppside i seismikkselskapet TGS, som siden nyttår har klatret i overkant av 15 prosent på Oslo Børs.

– I seismikk er det en høy grad av operasjonell gearing, hvor en dollar i økt salg nesten gir en dollar i økt resultat. TGS har investert motsyklisk gjennom nedturen og anskaffet store mengder seismisk data til en lav kostnad. Vi tror at oppturen i seismikkmarkedet fortsetter, og da kan selskapet få en god avkastning på disse investeringene, sier han.

En langsiktig investering

En annen favoritt er entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen som de siste 20 årene har levert høy kapitalavkastning. – Vi mener at den gode historikken i stor grad kan forklares med at selskapet har vært dyktig til å identifisere, håndtere og prise risiko. Dette er helt avgjørende i en bransje hvor noen få tapsprosjekter kan ødelegge lønnsomheten i hele selskapet, sier Berge.

Han mener selskapet er priset til en relativt høy multippel og trekker frem at aksjen trolig ikke vil bli en kortsiktig vinner.

– Vi tror imidlertid at AF Gruppen kan fortsette å skape store verdier, og at kombinasjonen av utbytte og resultatvekst vil gi en god avkastning for aksjonærene på lang sikt, sier forvalteren.

Artikkelen sto først på trykk i Finansavisen lørdag 19.oktober.

Les som PDF ved å trykke på artikkelen nedenfor:

 

Kjøp fondet her