Fondsfinans Global Utbytte – nå kan du bli med fra start

Publisert 11.04.2024

Nå starter vi et nytt aksjefond! Aksjefondet Fondsfinans Global Utbytte passer langsiktige investorer som søker eksponering mot det globale aksjemarkedet med et fokus på selskaper som kjennetegnes ved høy kapitalavkastning og solid balanse.

Fondet hadde første kursdato 25. april 2024, og er nå åpnet for handel i vår kundeportal.

Fondsdokumenter:

Prospekt – Fondsfinans Global Utbytte

Produktinformasjon om SFDR – Global Utbytte

Nøkkelinformasjon – Global Utbytte A 2024

Nøkkelinformasjon – Global Utbytte B 2024

Fondet har 2 andelsklasser med ulike minstetegningsbeløp og forvaltningshonorar:

  • Fondsfinans  Global Utbytte A – minstetegning 10 000 NOK – 1,2% årlig honorar
  • Fondsfinans Global Utbytte B – minstetegning 10 000 000 NOK – 0,9 % årlig honorar

Har du noen spørsmål? Ta gjerne kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00