Rentefond tilpasset din risikoprofil

Publisert 06.06.2018

Ønsker du å bygge en balansert portefølje? Da kan rentefond være et godt tilskudd.

Samtidig er det viktig å være oppmerksom på hvilken risiko og avkastningprofil man ønsker i et rentefond. Som i aksjemarkedet vil en høyere risiko tilsi en høyere forventet langsiktig avkastning.

For å kunne tilby et utvalg av rentefond som passer de fleste investorer har vi har valgt å tredele rentemarkedet gjennom:

  • et relativt trygt investment grade mandat i Fondsfinans Obligasjon
  • et fond med middels risiko (BB-rating etter forvalters vurdering) i Fondsfinans Kreditt
  • et fond med relativt høy risiko (B-rating etter forvalters vurdering) i Fondsfinans High Yield

Rentefond risiko

Hvorfor velge rentefond fra Fondsfinans Kapitalforvaltning?

  • Våre høyrentefond har lave forvaltningshonorar sammenlignet med våre konkurrenter (kilde: Morningstar 31.08.2023).
  • Størrelsen på fondene gjør oss fleksible og tillater oss å drive god aktiv forvaltning.
  • Et erfarent, sterkt og analytisk renteteam som bruker kompetansen fra aksjeteamet i renteforvaltningen kommer investorene til gode.

Les også mer om Fondsfinans Obligasjon, Fondsfinans Kreditt eller Fondsfinans High Yield

Er økende renter en utfordring for rentefond?

Mange har en oppfatning at dersom rentene øker vil verdien av et rentefond reduseres, men ulike typer obligasjoner har varierende grad av sensitivitet til renteøkninger.

Det er riktig at rentefond bestående av obligasjoner med fast rente faller i verdi når (fast-) renten stiger.

Obligasjoner med flytende rente faller ikke i verdi når renten stiger (i hvert fall er det ingen vesentlig direkte effekt).

Rentenivået på obligasjoner med flytende rente vil normalt være basert på Nibor (3 mnd) + et kredittpåslag. Dersom Nibor øker vil fondet få en høyere løpende rente til forfall (høyere avkastning til andelseierene). En renteøkning vil altså snarere være positivt for et rentefond med flytende rente.

Våre rentefond har en betydelig overvekt i obligasjoner med flytende rente.

Les også: Rentefond når renten stiger

Du kan kjøpe våre rentefond her

 

Er du interessert i å høre mer om våre rentefond? Ta kontakt med oss her:

Kontakt oss

  • *Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen.