Fondsfinans Utbytte kåret til beste norske aksjefond – 17% årlig avkastning siden oppstart

Publisert 30.04.2024

Aksjefondet Fondsfinans Utbytte gikk av med seieren som beste norske aksjefond (basert på 3 års historikk) i LSEG Lipper Fund Awards Nordics 2024. Prisen deles ut hvert år til fondsforvaltere som har oppnådd sterk risikojustert avkastning, relativt til konkurrentene i samme kategori.

Fondsfinans Utbytte ble lansert med en tydelig strategi  12. september 2019 – fondet skal investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte. Dette har gitt god avkastning for andelseierne.

Siden oppstart har Fondsfinans Utbytte gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17 %, som er betydelig høyere enn Oslo Børs Fondsindeks med 9% årlig i samme periode.*

Det ledende analyseselskapet Morningstar har også gitt fondet fem stjerner av fem mulige. Dette er noe som bare tildeles de 10 prosent beste fondene i kategorien basert på Morningstars egen rangering.*

Nå har vi lansert et globalt fond med samme strategi – les mer her

Fondsfinans Utbytte i korte trekk:

  • Aktivt forvaltet aksjefond med minst 80 % investert på Oslo Børs
  • Fem av fem stjerner hos Morningstar
  • Forvaltet av Christoffer Callesen som selv har andeler i fondet
  • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år
  • 1,2 prosent årlig forvaltningshonorar (0,9% ved investeringer over 10 MNOK)

Opprett konto og invester i Fondsfinans Utbytte

Du kan lese mer om fondet her

Christoffer Callesen forvalter aksjefondet Fondsfinans Utbytte.

Se alle resultatene i Lipper Fund Awards Nordic 2024 her

*Kilde: Morningstar per 31.03.2024. Historikk for Fondsfinans Utbytte: siden oppstart 12.09.2019 til 27.03.2024.