Fondsfinans Utbytte får topprangering og anbefales av Dine Penger

Publisert 31.07.2023

Fondsfinans Utbytte får terningkast 6, og rangeres helt på topp blant norske aksjefond i Dine Penger indeksen. - Det har gått over all forventning, sier forvalter Christoffer Callesen.

Dine Penger overvåker og analyserer over 200 fond som får hver sin en egen rangering (DP indeks).

«DP-indeksen viser hvilke fond som får høyest risikojustert avkastning i forhold til fondets referanseindeks og risikoen fondet har tatt. Avkastningen blir sammenlignet med markedet fondet investerer i og risikoen i markedet.»

Fondsfinans Utbytte har fått en DP-indeks på 1,43 – den høyeste scoren for et fond som forvalter norske aksjer.

Professor ved Universitetet i Stavanger, Harald Haukås, har doktorgrad i statistikk og har utviklet DP-indeksen i samarbeid med Dine Penger. Han har analysert Fondsfinans Utbytte.

– De største postene i fondet er ikke bank. Det viser en intelligent forvalter. Han skjønner at inntjeningen til bankene ikke er inflasjonsbeskyttet, i motsetning til andre typer selskaper der eiendelen inneholder inflasjonsbeskyttelse. Banker eier som kjent bare pengesedler, sier han, og legger til:

– Altfor mange forvaltere som forvalter utbyttefond har porteføljen full av bank og egenkapitalbevis. 

Siden oppstart 12. september 2019 har Fondsfinans Utbytte gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17,3%, betydelig høyere enn Oslo Børs med 8,6%  årlig i samme periode.*

Opprett konto og invester i Fondsfinans Utbytte

Fondsfinans Utbytte i korte trekk:

  • Aktivt forvaltet aksjefond med minst 80 % investert på Oslo Børs
  • Fem av fem stjerner hos Morningstar
  • Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte
  • Forvaltet av Christoffer Callesen som selv har andeler i fondet
  • Anbefalt investeringshorisont er minimum fem år
  • 1,2 prosent årlig forvaltningshonorar
  • Minstetegning kr 10 000

Du kan lese mer om fondet her


Les hele artikkelen her om rangeringen: https://www.vg.no/dinepenger/sparing-og-investering/fond/i/q1xB3g/det-beste-norske-fondet 

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.

*kilde: per 31.07.2023