Avholdt andelseiermøte for andelseiere i Fondsfinans Global Energi

Publisert 30.12.2020

Andelseiermøte vedrørende vedtektsendringer i Fondsfinans Global Energi ble avholdt 30. desember 2020.

De foreslåtte vedtektsendringer ble med 100% oppslutning fra de avgitte stemmene vedtatt.

Se forslaget til nye vedtekter i innkallingen til andelseiermøtet.

Vi vil kunngjøre endelig tidspunkt for implementering av nye vedtekter så snart Finanstilsynets eventuelle godkjennelse er mottatt.