Andelseiermøte 30. desember – Fondsfinans Global Energi

Publisert 14.12.2020

Invitasjon til andelseiermøte 30. desember 2020 vedrørende vedtektsendringer

Fondsfinans Kapitalforvaltning ønsker å endre vedtektene til Fondsfinans Global Energi. På andelseiermøtet foreslås det en innstramming i vedtektene til fondet slik at fondet går fra å kunne investere i selskaper innen verdikjeden til alle typer energi til at fondet kun skal investere i selskaper innen verdikjeden til fornybar energi. Dagens vedtekter åpner for å kunne investere 100% av kapitalen i fondet innen fornybar energi, og fondet har i dag en betydelig del av kapitalen innen dette segmentet. Fondsfinans Kapitalforvaltning mener likevel det er riktig å gjennomføre et andelseiermøte for å be om andelseiernes støtte til de foreslåtte endringene.

Invitasjon til andelseiermøte – Fondsfinans Global Energi