5 grunner til å investere i rentefond

Publisert 15.08.2023

Rentefond gir deg en mulighet til å oppnå god avkastning, samtidig som man tar en lavere risiko enn i aksjemarkedet. Her er 5 gode grunner til å vurdere et rentefond.

1. Høy løpende rente

Med dagens høye styringsrente vil rentefond være attraktivt og gi en høy løpende rente.

Selv de minst risikable obligasjonsfondene gir nå en forventet avkastning på rundt 5%.

Løpende rente for våre tre rentefond de neste 12 måneder er eksempelvis*

Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er noen garanti for avkastning i perioden den er beregnet for, og kan variere fra dag til dag.

Les også: Hva skjer med rentefond når renten stiger?

2. Lavere skatt på gevinst i rentefond

Den høye gevinstbeskatningen av aksjefond på hele 37,84% har fått mange til å vurdere alternativer.

Gevinst fra rentefond beskattes som renteinntektene du får på en bankkonto, betydelig lavere med 22%.

Kombinasjonen med en forventet god avkastning i rentemarkedet og lavere skattesats er tiltalende for mange investorer.

3. Kortere tidshorisont

Rentefond er et godt alternativ dersom du ikke har en lang tidshorisont eller rett og slett er usikker på når du trenger pengene.

For rentefond anbefaler vi minst 12 måneder for vårt tryggeste rentefond Fondsfinans Obligasjon og 2 år for våre høyrentefond. Til sammenligning er en anbefalt tidshorisont for aksjefond på minst 5 år, og gjerne lengre.

Les også: Høyrentefond – dette må du vite

4. Daglig kjøp og salg, ingen binding!

Selv om vi har en anbefalt tidshorisont har vi ingen bindingstid på våre fond, i motsetning til mange sparekontoer som krever at pengene bindes i for eksempel ett års tid. Du har tilgang til midlene raskt ved behov (daglig likviditet og normalt 2 dagers oppgjør).

5. Lave kostnader

Rentefond har generelt et lavere kostnadsnivå enn aksjefond.

I Fondsfinans er vi opptatt av å kunne levere konkurransedyktige priser. Fondsfinans Kreditt har eksempelvis blant de laveste forvaltningshonorarene blant norske høyrentefond i følge Morningstar.**

Husk at det rimeligste er å investere i våre rentefond direkte hos oss, da er det ingen ekstra plattformavgift eller rådgivningskostnader.

Du kan opprette en konto her eller investere via din foretrukne plattform.

Har du noen spørsmål om noen av våre fond? Ring oss gjerne på 23 11 30 00, eller ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no

—————————————————————————————

*per 31.07.2023 **Morningstar kategorien NOK Høyrenteobligasjoner 31.08.2023

  • Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.