Webinar: Stigende råvarepriser – hvordan påvirkes Oslo Børs?

Oslo, 28. april 2022

Krigen i Ukraina gir et prispress på viktige råvarer. Hvilke råvarer er viktige for Oslo Børs, og hvordan er Fondsfinans Norge posisjonert for en verden med økte råvarepriser?

Se opptak av webinar med ansvarlig forvalter Tor Thorsen her (21 minutter).

Les mer om Fondsfinans Norge her

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.
  • Årlig honorar for Fondsfinans Norge er 1%