Global Energi

Fondsfinans Global Energi passer langsiktige investorer som søker eksponering mot energisektoren globalt. Fondet investerer i alle energikilder som for eksempel olje, gass samt alle former for fornybar energi.

Fondsfinans Global Energi vant i Refinitiv Lipper Fund Awards Nordics 2020:

Beste energifond på 3 og 5 års historikk i kategorien «Equity Sector Energy»

Kjøp fondet her