Tror på energi og råvarer i urolig marked

Publisert 27.08.2019

Børsintervju: Hittil i år har det gått dårlig på Oslo Børs. Det skyldes handelskrig og «oljeskam», mener investeringsdirektør Odd Hellem i Fondsfinans.

Ved årets start ventet investeringsdirektør Odd Hellem i Fondsfinans Kapitalforvaltning at 2019 ville bringe en oppside på mellom 5 og 15 prosent for andelseierne i Fondsfinans Norge.

– Dels var det basert på at fjoråret ga en svak utvikling for norske aksjer. Vi var, og er fortsatt, bekymret for proteksjonistisk politikk som Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina, sier Hellem, og legger til:

– Likevel har vi lagt til grunn at dette ikke vil være en evigvarende problemstilling, som fullstendig knuser verdien av norske bedrifter.

I løpet av årets første fire måneder utviklet markedet og Hellems fond, Fondsfinans Norge, seg bedre enn ventet.

Oslo Børs påvirkes av handelskrig. Foto: Stein Henningsen

– I april hadde vi en oppgang på nesten 18 prosent på det meste, sier Hellem.

Nå, fire måneder senere, er avkastningen for fondet såvidt i pluss. Markedssentimentet har endret seg, og en antatt mer proteksjonistisk politikk har fått stor effekt på kort sikt.

– Det norske markedet er hittil i år av de dårligste globalt sett, til tross for at kronen har svekket seg. Kronesvekkelsen er normalt positivt for norske eksportbedrifter, sier investeringsdirektøren.

Nedgangen på Oslo Børs siden påske kan forklares med at børsen er dominert av selskaper innen sykliske næringer som olje, shipping og råvarer.

«Oljeskam»

I det siste har investorene på Oslo Børs i stor grad konsentrert seg om å investere i konsumvarer og kommunikasjonssektoren.

– Den gjennomsnittlige (median) aksjen på Oslo Børs har ikke gitt noen positiv avkastning hittil i år. Syv store aksjer, Mowi, Telenor, Schibsted, DNB, Orkla, Gjensidige og Tomra, har bidratt til mer enn oppgangen i fondsindeksen siden årsskiftet, sier Hellem.

Han tror også at ESG-trenden har hatt innvirkning, og påpeker at Tomra og Scatec Solar er blant de selskapene som har økt kraftig i verdi.

– Innenfor oljeservice har det vært en svak utvikling i år. Det kan virke som «oljeskam» har rammet Oslo Børs, sier han.

Med en treårig sparehorisont ville Hellem likevel satset på to av de store energiaksjene som har fått hard medfart i år.

– Equinor og Aker er store og solide, antagelig også om tre år. Dessuten har de en historikk for å utbetale utbytter, sier han.

Sykliske anbefalinger

Av sykliske aksjer som har fått juling i det siste, trekker han frem Yara og Hydro som gode investeringskandidater.

– Jeg tror ikke den internasjonale eksponeringen vil føre til selskapenes endelikt, og de kan stige mye når handelsuroen har lagt seg.

Dersom man vil gjøre et spill på norsk økonomi, anbefaler Hellembåde Storebrand og DNB.

Andre nordiske banker har gjort det svakt i år, men med et pris/bok-forhold på litt over 1 mener Hellem at DNB antagelig fortsatt er et godt kjøp.

– Inntjeningen i Storebrand er ikke lenger like sårbar for lave renter som investorene fortsatt synes å tro, sier han.

For Hellem er det vanskelig å anbefale «shorting» av aksjer.

– Det handler heller om aksjer jeg unngår å eie på grunn av en avveining mellom forventet avkastning og risiko, sier han.

– XXL og Norwegian er eksempelvis to aksjer jeg aldri har eid, ettersom jeg har oppfattet at risikoen har vært for høy.

Dyrt med oppdrett og ESG

Hellem tror også euforien rundt typiske ESG-aksjer vil kunne vare en stund, til tross for at prisstigningen har vært bratt.

– Mange selskaper på Oslo Børs er i stor grad eid av noen få utenlandske investorer.

De har ofte en tendens til å gå inn og ut av selskapene i flokk og følge. De siste årene har deres interesse for oppdrettsselskapene vært stor.

– For de høyt prisede oppdrettsselskapene kan det synes som om mange av investorene undervurderer risikobildet, mener Hellem.

Artikkelen sto på trykk i Finansavisen 27.08.2019. Les hele som PDF her: