Lansering av nye andelsklasser i våre fond

Publisert 15.05.2024

Vi har nå lansert en rekke nye andelsklasser for våre fond - som hadde første kursdato 23. mai 2024. Her oppsummerer vi hva det innebærer.

Hva er andelsklasser og hvorfor innføres det?

Et fond kan deles opp i ulike andelsklasser rettet mot ulike målgrupper. Hver andelsklasse kan ha forskjellige betingelser, kostnader og minimumsinvesteringer. Det vanligste er å ha ulike andelsklasser basert på tegningsbeløp, med et lavere forvaltningshonorar ved et høyere innskutt beløp.

Innføringen av andelsklasser skjer i den norske fondsbransjen på bakgrunn av lovendringer. Det blir nå et krav om at andelsklasser hovedsakelig skal være løsningen dersom man vil tilby ulike forvaltningshonorar og betingelser til ulike kundegrupper.

Det er viktig å merke seg at innføringen av andelsklasser ikke vil påvirke hvordan fondene forvaltes.

Hvilke nye andelsklasser lanserer vi?

Vi har nå lansert en rekke nye andelsklasser:

Fondsfinans Norden C
Honorar: 0,90 %
Minstetegning: 25 MNOK

Fondsfinans Norden D
Honorar: 0,70 %
Minstetegning: 50 MNOK

Fondsfinans Utbytte C
Honorar: 0,72 %
Minstetegning: 50 MNOK

Fondsfinans Norge B
Honorar: 0,70 %
Minstetegning: Distributører>0 / 50 MNOK

Fondsfinans Global Helse B
Honorar: 0,7%+10%PF
Minstetegning: Distributører>0 / 100 MNOK

Fondsfinans Fornybar Energi B
Honorar: 0,7%+10%PF
Minstetegning: Distributører>0 / 100 MNOK

Fondsfinans Kreditt B
Honorar: 0,31 %
Minstetegning: Distributører > 0 / 100 MNOK

Fondsfinans High Yield B
Honorar: 0,41 %
Minstetegning: Distributører > 0 / 100 MNOK

Hva innebærer det for meg?

Dersom du har investert mindre enn minstetegningsnivåene i de nye andelsklassene (og markedsverdien er lavere enn dette) vil det ikke innebære noen endringer. Dersom du har investert mer enn minstetegningsnivåene (eller markedsverdien overstiger dette), vil vi informere deg om at du vil flyttes til den nye andelsklassen med et lavere forvaltningshonorar. Vi vil følge med på kunder som går over denne grensen og regelmessig flytte over til riktig andelsklasse. Tilsvarende vil du flyttes tilbake dersom du trekker ut midler slik at innskutt beløp kommer under minstetegningsnivået. Dersom ditt innskutte beløp er over minstetegningsnivået for en andelsklasse, men en kursnedgang fører til at markedsverdien faller under denne grensen, vil du ikke flyttes.

Dersom du er investert via en fondsplattform (som Nordnet) vil de gi deg beskjed når du flyttes til en ny andelsklasse og hvilke endringer det eventuelt medfører. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Som alltid har du rett til gebyrfri innløsning dersom det skulle være ønskelig.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no