Hvordan påvirker geopolitikken finansmarkedene?

Publisert 09.03.2023

Vi har gleden av å invitere våre kunder til et tidsaktuelt foredrag med Ulf Sverdrup, leder for Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med temaet ‘finans og geopolitikk.’

  • Hvilke internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekk bør vi følge med på?
  • Hvordan påvirkes finansmarkedene av geopolitikken?
  • Hvordan bør forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland tilpasses, og hva kan andre investorer lære av dette?

Tid: 28. mars | 11:45-13:00 (enkel lunsjservering fra 11:20)
Sted: Oslo Konserthus, Vika Oslo, Lille sal

Ulf Sverdrup er anerkjent som en av de fremste ekspertene på en rekke temaer innen internasjonal politikk, med spesielt fokus på europeiske anliggender og norsk utenrikspolitikk.

Sverdrup leder et regjeringsutnevnt utvalg som utreder langtidsperspektivene for Statens pensjonsfond utland, og var sekeretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012:2).

Opps, fant ikke skjemaet.

Ulf Sverdrup leder Norsk Utenrikspolitisk Institutt