Halvårsrapport 2022

Oslo, 14. juli 2022

Se hvordan det har gått med våre fond, kommentar fra administrerende direktør og fullstendige porteføljer i halvårsrapporten.

Halvårsrapport 2022

Les hele halvårsrapporten ved å trykke på bildet nedenfor: