Forventet avkastning for rentefond har nå blitt attraktiv

Publisert 03.10.2022

I takt med et økende rentenivå er rentefond nå tilbake på agendaen. Selv vårt tryggeste obligasjonsfond har nå en forventet avkastning som er betydelig høyere enn en gjennomsnittlig innskuddsrente i bank.

Oslo kommune ustedte nylig et lån med 3,6% løpende rente til forfall. Det mener vi er godt betalt for å låne ut penger til en solid aktør.

Vi skal ikke lengre tilbake i tid enn to år da rentenivået var historisk lavt og man knapt fikk betalt for å låne ut penger.

Hva har endret seg?

Inflasjonen har skutt i taket og sentralbankene svarer med å øke rentene for å dempe prisveksten. Rentenivået er nå høyere enn på 10 år i mange markeder, og det har skjedd raskt.

Du får nå betalt for å låne ut penger

Med et høyere rentenivå blir rentefond mer attraktivt. Bankene er raskt ute med å heve renten på boliglån, men det tar ofte lang tid før man opplever at renten på bankkontoen følger etter. For et obligasjonsfond vil man derimot få glede av et økt rentenivå raskt, som vil slå ut i en høyere løpende rente til forfall.

Vårt norske obligasjonsfond Fondsfinans Obligasjon har nå en veldig akseptabel løpende rente neste 12 måneder på 3,70% (etter forvaltningshonorar på 0,25% er trukket fra), samtidig som man opprettholder en lav risiko*:

Ved å investere i vårt obligasjonsfond er det daglig likviditet med normalt to dagers oppgjørstid, og ingen krav til bindingstid.

Les mer om Fondsfinans Obligasjon

Om man ønsker et høyere avkastningspotensiale (og er villig til å gå noe lengre ut på risikoskalaen) kan man vurdere våre høyrentefond. Fondsfinans Kreditt har nå en løpende rente etter forvaltningshonorar på 10,1%, og Fondsfinans High Yield på 12%*

Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er noen garanti for avkastning i perioden den er beregnet for, og kan variere fra dag til dag.

Hvorfor velge Fondsfinans Kapitalforvaltning?

  • Fondsfinans Kapitalforvaltning gikk av med seieren i den prestisjetunge «Morningstar Awards 2022», i kategorien «Beste norske renteforvalter».
  • Våre rentefond har også lave forvaltningshonorar sammenlignet med mange av konkurrentene. Fondsfinans Kreditt har eksempelvis det nest laveste forvaltningshonoraret (0,35% per år) blant høyrentefondene i oversikten hos Morningstar*.
  • Renteteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning har lang erfaring fra kapitalmarkedene og er ledet av Erlend Lødemel. Våre forvaltere er investert i fondene på lik linje med våre kunder.

 

Du kan opprette en konto her og investere i våre rentefond

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00

Vær oppmerksom på at løpende rente ikke er noen garanti for avkastning i perioden den er beregnet for, og kan variere fra dag til dag. Uansett, selv om kredittpåslagene skulle stige noe fremover vil det kunne bli en god avkastning i rentefond fremover.

*Per 30.09.2022 **Kilde: Morningstar 30.09.2022, sammenligning i kategorien Rente, NOK Høyrenteobligasjoner.

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.