Fondsfinans Utbytte med sterk avkastning i første halvår

Publisert 06.07.2021

I årets første halvår har Fondsfinans Utbytte levert en avkastning på 22,9%. Til sammenligning steg Oslo Børs fondsindeks med 14,6% i samme periode.

Det har vært et solid første halvår for mange norske aksjefond, og Fondsfinans Utbytte har også gjort det sterkt i sin kategori.*

Siden oppstarten 12 september 2019 har fondet gitt annualisert avkastning på hele 25,8%, sammenlignet med Oslo Børs fondsindeks 16,2%

Dette tilsvarer en annualisert meravkastning på 9,6 prosentpoeng sammenlignet med Oslo Børs fondsindeks siden oppstart.**

I Fondsfinans Utbytte investerer vi hovedsakelig i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og god utbyttekapasitet.

Fondsfinans Utbytte passer langsiktige investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer.

Les mer om Fondsfinans Utbytte

*Kilde: Oslo Børs, kategori norske aksjefond per 30.06.2021 **Kilde: Morningstar 30.06.2021