Fondsfinans Norge fyller 15 år

Publisert 18.12.2017

I snart 15 år har Odd Hellem forvaltet Fondsfinans Norge med en verdibasert tilnærming. Fondet ligger godt foran referanseindeksen (OSEFX) i hele denne perioden. Vurdert etter både et 1, 3, 5, 7 og 10 års perspektiv har fondet også vist bedre avkastning enn fondsindeksen.

Odd Hellem, tidligere omtalt som en av Norges beste forvaltere, har god grunn til å feire jubileet for Fondsfinans Norge. Med en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17 %, og totalt 950 % avkastning siden oppstart*, har Fondsfinans Norge levert en svært god avkastning til fondets andelseiere.
*Net asset value per. 15.12.2017

Fondsfinans Norge fyller 15 år samme dag som du fyller år, det er kanskje ikke tilfeldig?

Normalt er jeg ikke særlig overtroisk av natur, men kanskje har enkelte fødselsdatoer mer flaks enn andre? – kommenterer Hellem.

Odd Hellem forvalter Fondsfinans Norge

Hvordan vil du beskrive din forvaltningstilnærming? Har denne endret seg i løpet av de siste 15 årene?

En tydelig verdibasert tilnærming har preget investeringene i hele perioden. I tillegg har jeg aldri vært begeistret for aksjer med binære utfallsrom. Kanskje har jeg også blitt noe mer forsiktig med årene. Uforutsette hendelser inntreffer gjerne når en minst venter det.

Tidligere har du nevnt av at det er viktig å unngå tapere, er det noen selskaper du er fornøyd med at du i år ikke har vært investert i?

Å unngå tapere er naturligvis viktig for å oppnå god avkastning. Av årets tapere er det bl.a. godt å ikke ha vært investert i Seadrill, Norwegian Air og Opera Software.

Samtidig er det viktig å se fremover og ikke dvele for mye med investeringer vi ikke har tatt del i. I år er jeg glad for at fondet har vært betydelig investert i Storebrand, SR-Bank og Norsk Hydro som alle har bidratt med god verdiøkning.

Hvorfor skal man velge et fond som investerer i Norge?

Norsk økonomi har vist en god vekst og er samtidig robust. Vi er avhengig av at økonomien hos våre handelspartnere er solid. Derfor er det positivt for Norge at vekstutsiktene for verdensøkonomien ser gode ut, også i årene fremover. President Trumps forsøk på å redusere internasjonal handel har så langt ikke fått særlig gjennomslag.

Fondsfinans Norge:

  • Ca 1,5 mrd i forvaltningskapital tillater god aktiv forvaltning
  • Fokusert portefølje på 25-35 selskaper
  • Ingen salg eller tegningsgebyr og lave forvaltningshonorarer (1% p.a)

Du kan kjøpe Fondsfinans Norge her eller hos DNB, Nordea, Storebrand, Skandiabanken, Nordnet og Netfonds.