Fondsfinans Global Helse fyller 20 år

Publisert 29.06.2020

Aksjefondet Fondsfinans Global Helse markerer 20 år med forvaltning i 2020. Etter utfordrende markedsforhold i perioden etter oppstart har de 10 siste årene vært svært gode for helsesektoren.

27. juni 2000 lanserte vi Fondsfinans Global Helse. Fondet skulle investere i store selskaper innen helsesektoren og dermed ta del i megatrendene med økende etterspørsel etter helseprodukter og tjenester som følge av blant annet en aldrende befolkning og høy innovasjonsgrad.

Fondet så dagens lys da dot-com boblen sprakk og hadde dermed krevende markedsforhold i sine første leveår. Troen på de langsiktige driverne i helsesektoren var likevel sterk, og vi beviste at vi evner å stå gjennom perioder med motgang. Tålmodigheten har gitt gode resultater for våre kunder, og spesielt de 10 siste årene har avkastningen i helsesektoren vært svært god.

Les også: Slik påvirkes helsesektoren av COVID-19

Siden oppstart har fondet levert 379% i totalavkastning (8,1% gjennomsnittlig årlig). Det er tre norske helsefond som kan vise til 20 års historikk i følge Oslo Børs, hvor vi har oppnådd høyest avkastning:

  • Fondsfinans Global Helse:             8,1% p.a.
  • Fond nr 2:                                              6,9 % p.a.
  • Fond nr 3:                                              6,0% p.a.

Også blant internasjonale fond i Morningstar kategorien ligger fondet i toppsiktet blant de 5% fondene med høyest avkastning i perioden (Morningstar 30.06.2020)

Naturlig del av en portefølje

Fondsfinans Global Helse har vist seg å ha lav korrelasjon med flere av våre øvrige fond og kan dermed være et godt tilskudd i en portefølje. En porteføljesammensetting av flere fond med lav korrelasjon vil gi lavere svingninger uten at det trenger å gå på bekostning av avkastningen. Spesielt lav korrelasjon har fondet mot vårt norske aksjefond Fondsfinans Norge (0,31 de siste 3 årene).


Mads Andreassen forvalter Fondsfinans Global Helse

Helsesektoren ser attraktiv ut også fremover

Sammenlignet med verdensøkonomien er helsesektoren ventet å vokse betydelig raskere i årene som kommer. Vi tror at helsesektoren vil være et attraktivt sted å investere også de neste 20 årene, drevet av demografiske endringer og høy innovasjonstakt.

Befolkningen som er 60 år eller eldre er storbrukere av legemidler og helsetjenester. Globalt vokser gruppen som er 60+ raskere enn noen annen aldersgruppe og innen 2050 vil denne gruppen utgjøre nesten 1/4 av klodens befolkning. Sammen med generell befolkningsvekst og økt velferdsnivå vil etterspørsel etter legemidler og helsetjenester øke med tiden.

Les mer om Fondsfinans Global Helse

*Kilde: Bloomberg per 27.06.2020 siden oppstart 27.06.2000