Endringer i forvalterteamet

Oslo, 20. oktober 2021

Christian Preben Bang, tidligere senioranalytiker i NBIM (oljefondet), overtar forvalteransvaret for Fondsfinans Global Helse etter Mads Andreassen. Fondets mandat forblir uendret og vi vil fortsatt investere i store og likvide selskaper innen den globale helsesektoren.

Preben kommer fra NBIM hvor han de siste 7 årene har hatt fokus på risikostyring og kvantitativ finansiell analyse. Han har en mastergrad i fysikk og matematikk, og er videreutdannet som CFA og renteanalytiker. Preben vil forvalte Fondsfinans Global Helse som en del av et sterkt forvalterteam med lang erfaring innen helsesektoren.

– Jeg ser frem til å bidra med min kunnskap om analyse og risikostyring hos Fondsfinans Kapitalforvaltning, sier Preben. I stillingen som senioranalytiker hos NBIM har jeg arbeidet med analyse på tvers av ulike porteføljer, og nå ser jeg frem til å gå mer i dybden og fokusere all energien på én portefølje.

Christian Preben Bang

Christian Preben Bang styrker forvalterteamet med erfaring fra kvantitativ finansiell analyse

Mads har forvaltet Fondsfinans Global Helse de siste tre årene og har nå valgt å fratre sin stilling for å starte egen virksomhet.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Fondsfinans Kapitalforvaltning for ansvaret de har gitt meg, sier Mads. Det har vært tre fine år med kompetente kollegaer og et godt arbeidsmiljø.

– Vi er veldig fornøyd med at Preben overtar som porteføljeforvalter for Fondsfinans Global Helse, sier Investeringsdirektør Ivar Qvist. Hans kvantitative erfaring vil være verdifull for å analysere store datamengder og finne frem til vinneraksjene innen helsesektoren. Samtidig må jeg takke Mads for arbeidet han har gjort hos oss de siste årene, og ønsker han lykke til videre med gründertilværelsen.

Mads vil samarbeide med Preben ut første kvartal 2022 for å sikre en god overgang.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på 23 11 30 00 eller fondsinvestor@fondsfinans.no