Avholdt andelseiermøte i Verdipapirfondet Fondsfinans Norge

Publisert 20.12.2023

Andelseiermøtet ble avholdt torsdag 14. desember 2023 kl 10. Anbefalte vedtektsendringer for Fondsfinans Norge  ble stemt for og vil sendes til Finanstilsynet for godkjenning.

Andelseiermøtet vedtok dermed:

  • i vedtektenes §5 å fjerne den vedtektsfestede rabattstrukturen til fondet og i vedtektenes §7 å innføre en ny andelsklasse i fondet.
  • i vedtektenes §6 å innføre et tegningsgebyr som styret midlertidig kan innføre ved kapasitetsbegrensninger i fondet

Har du noe spørsmål? Ta kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller 23 11 30 00