40 nye år med DNT på Fondsbu!

Publisert 24.03.2023

Siden 1993 har DNT leid Fondsbu av Fondsfinans for kroner 1 per år som et symbolsk beløp. Nå har vi fornyet kontrakten for ytterligere 40 år frem til 31.12.2072, fremdeles for 1 kr per år.

Vi gleder oss til mange nye år med DNT på Fondsbu!

fondsbu

Du kan lese mer om Fondsbu på DNT sine nettsider her