Våre anbefalte porteføljer i 2020

Publisert 14.01.2021

Børsåret 2020 har utfordret de aller fleste investeringsporteføljer. Så hvordan har det egentlig gått med våre anbefalte porteføljer? Vi har tatt en prat med Axel Aulie, ansvarlig for våre anbefalte porteføljer.

I mars opplevde vi et av de bratteste fallene i verdensindeksens (MSCI World Index) historie. Enorme stimulansepakker fra sentralbankene og effektive finansielle tiltak fra politikere bidro til at verdensindeksen allikevel endte i pluss for året. Samtidig var ulikhetene på sektornivå betydelige. Målt i norske kroner var sektorene IT (+41%) og Forbruksvarer (+34%) klare vinnere, mens sektorene Eiendom (-7%) og Energi (-33%) falt mest i verdi.

Det vi kan si med sikkerhet er at vi også i fremtiden vil oppleve nye børsfall, men da sannsynligvis i en annen form og med annen tyngde. Hvilke markeder, sektorer og selskaper vil da være vinnere og tapere?

Vi er ydmyke nok til å innrømme at det ikke er lett å spå fremtiden. Vår generelle anbefaling er derfor å ikke legge alle eggene (investeringene) i samme kurv.

Kan du forklare hvorfor vi har våre anbefalte porteføljer?

Våre 5 anbefalte porteføljer består av ulike kombinasjoner av våre fond (Norden, Global Helse, Norge, Kreditt og Obligasjon), og er alle satt sammen etter forskjellige krav til avkastning, risiko og sparehorisont.

Hovedmålet er å redusere risikoen på en samlet investering uten at den forventede avkastningen blir lavere. Dette kan la seg gjøre ved å spre investeringen på flere ulike aktiva klasser, bransjer og geografiske områder.

Axel Aulie er ansvarlig for informasjon om våre anbefalte porteføljer

Vi mener at de ulike fondene bidrar godt til en solid porteføljesammensetning. Nordiske aksjer representerer en verden i miniatyr med et bredt utvalg av selskaper innen alle bransjer. Helsesektoren er ventet å vokse betydelig mer enn verdensøkonomien de neste årene*. Samtidig har kurssvingningene i helsesektoren vært historisk lave og korrelasjonen til Oslo Børs den samme. Vi mener at et slikt fond kan gi god stabilitet til en portefølje. En investering i et norsk aksjefond gir nordmenn både kjøpekraftsikring og en mulighet til å ta del i verdiskapningen i noen av verdens fremste selskaper innen energi, fisk, råvarer og shipping. Legger man til et rentefond til porteføljen vil risikoen på den samlede investeringen ytterligere reduseres og derfor også passe investorer med kortere plasseringshorisont.

Hvordan klarte våre anbefalte porteføljer seg i 2020?

Alle våre anbefalte porteføljer har over tid gitt meget god relativ avkastning, hvor året 2020 står seg som et av de bedre. Diagrammet nedenfor viser at porteføljene med høyest aksjeandel også har gitt høyest avkastning både på kort og lang sikt.

Grafen nedenfor viser samtidig at kurssvingningene er høyere for porteføljene med større aksjeandel. Det er derfor anbefalt at investeringshorisonten er lengre der aksjeandelen er større.

 

Er du interessert i mer detaljert informasjon om våre anbefalte porteføljer? Fyll inn dine detaljer nedenfor:

Jeg ønsker mer informasjon om anbefalte porteføljer