Tor Thorsen blir ny forvalter for Fondsfinans Norge

Publisert 09.06.2020

Tor Thorsen overtar nå forvalteransvaret for Fondsfinans Norge etter Odd Hellem som har forvaltet det norske aksjefondet de siste 17 årene. Thorsen har vært assisterende forvalter for fondet og vil samarbeide med Hellem i en overgangsperiode frem til høsten.

– Jeg ser frem til å videreføre den gode aktive forvaltningen i Fondsfinans Norge etter samme investeringsfilosofi og metodikk, sier forvalter Tor Thorsen. – Vi skal fortsette jakten på de undervurderte verdipapirene med en kombinasjon av grundig selskapsanalyse og vurdering av selskapene i en makroøkonomisk kontekst. Verden er i endring, og vi skal være med på de langsiktige trendene som løfter morgendagens vinnere.

Tor Thorsen overtar forvalteransvaret for Fondsfinans Norge

Odd Hellem har arbeidet mer enn 40 år i finansmarkedene og har siden 2003 jobbet i Fondsfinans Kapitalforvaltning før han nå pensjonerer seg.

– Det har vært en spennende reise, sier Odd Hellem. – Fra å være en liten forvalter med et par fond har jeg vært med på en solid vekst til dagens 9 fond, et sterkt faglig forvaltningsmiljø og rundt 5,4 milliarder under forvaltning.

Odd Hellem gir forvalteransvaret videre

Investeringsdirektør Odd Hellem har i sin tid i Fondsfinans Kapitalforvaltning blant annet forvaltet Fondsfinans Global Helse (01.04.2003- 01.04.2017) og Fondsfinans Norge (01.04.2003 til 31.05.2020) med svært gode resultater. Fondsfinans Global Helse har gitt 13,7% årlig avkastning siden Hellem startet til siste månedslutt (31.05.2020), og Fondsfinans Norge har levert hele 14% årlig avkasting i samme periode, betydelig høyere enn referanseindeksens (OSEFX) 11,8%. Totalavkastningen for Fondsfinans Norge er i perioden 882%, hele 284%- poeng meravkastning sammenlignet med referanseindeksens 598%.*

– Vi ønsker å takke Odd Hellem for en enestående innsats over mange år, sier administrerende direktør Ivar Qvist. – Det er ikke mange forvaltere som kan vise til en lignende historikk over en så lang periode.

– Samtidig er vi veldig fornøyde med å få Tor Thorsen som ny ansvarlig forvalter for Fondsfinans Norge. Det er ingen som kjenner fondet like godt, og jeg mener Thorsen har meget gode forutsetninger for å levere god avkastning fremover. Thorsen har over 10 års erfaring fra finansmarkedene med gode resultater fra tidligere porteføljeforvaltning.

Ivar Qvist overtar rollen som investeringsdirektør

Administrerende direktør Ivar Qvist overtar samtidig stillingen som investeringsdirektør etter Odd Hellem, og Lasse Halvorsen overtar ansvaret for Fondsfinans Obligasjon.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig på 23 11 30 60 eller eivind.otnes@fondsfinans.no

*Kilde: Morningstar per 31.05.2020