Norges rimeligste høyrentefond
(blant fond med mer enn 1 års historikk)

Publisert 27.06.2018

Interessen for rentefond tiltar både fra profesjonelle og private investorer. Vi har rundet over en milliard i renteforvaltning og konkurrerer nå med Norges største finansielle institusjoner.

Profesjonelle og private investorer øker eksponeringen mot rentefond

Det har vært en økende etterspørsel etter rentefond i mai måned, fra både profesjonelle og private investorer, viser den ferskeste statistikken fra verdipapirforeningen (VFF).

Private investorer solgte andeler i aksje- og kombinasjonsfond for en halv milliard kroner i mai.  Investeringer i rentefond økte derimot med 0,6 milliarder.

Profesjonelle aktører var enda mer interessert i å øke eksponeringen mot renter og nettotegnet for 1,3 milliarder i rentefond i løpet av måneden.

Økende etterspørsel etter våre høyrentefond

Våre høyrentefond, Fondsfinans Kreditt og Fondsfinans High Yield, hadde i mai en nettotegning på 68 millioner kroner. Dette rangerer oss på tredjeplass blant norske høyrenteforvaltere (etter DNB og Handelsbanken). Som en utfordrer er det spesielt spennende å være blant de aller mest etterspurte forvalterene innen høyrentefond, og konkurrere med de største finansielle institusjonene i landet.

Vi tror mange har fått opp øynene for at vår renteforvaltning har gitt solid avkastning og har lave forvaltningshonorarer sammenlignet med andre fond.

Fondsfinans Kreditt – Norges rimeligste høyrentefond

Erlend Lødemel forvalter Fondsfinans Kreditt og Fondfinans High Yield

I Fondsfinans er vi opptatt av å holde forvaltningshonorarerne lave, uten at det går på bekostning av kvaliteten av vår forvaltning.

Av alle norskregistrerte høyrentefond som investerer i det norske markedet (med mer enn ett års historikk) har Fondsfinans Kreditt det laveste forvaltningshonoraret med sine 0,35% p.a.* (og ingen tegning- eller innløsningsgebyrer).

Vi kan nå se tilbake på over fem års historikk for vårt høyrentefond Fondsfinans Kreditt. Selv om rentemarkedet har vært turbulent i deler av denne perioden, har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 4,6%*. I 2017 ble avkastningen hele 12,1%.  *(kilde: Morningstar 31.05.2018)

Fondsfinans Kreditt – i korte trekk

Fondsfinans Kreditt investerer i et bredt utvalg av rentebærende omsettelige verdipapirer hovedsakelig utstedt av norske selskaper.

  • Middels risiko / 3 på en skala fra 1 til 7 (BB-rating etter forvalters vurdering).
  • En betydelig overvekt av obligasjoner med flytende rente
  • Minste tegningsbeløp 10.000.
  • Forvaltningshonorarer på kun 0,35% årlig.
  • 4 stjerner hos Morningstar

Les også:

Du kan kjøpe Fondsfinans Kreditt her eller hos Skandiabanken, Nordnet og Netfonds.

Er du interessert i å høre mer om våre rentefond eller har spørsmål til forvalter for våre rentefond? Bruk skjemaet nedenfor:

Kontakt oss

  • *Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen.