Markedsrapport oktober 2015

Publisert 06.11.2015

I oktober var det en sterk oppgang i internasjonale aksjemarkeder. Kursfallet i de to foregående månedene ble derved i stor grad reversert. Langsiktige statsrenter steg i noen land, herunder USA og Norge. Oljeprisen korrigerte litt opp, og samtidig ble den internasjonale verdien av NOK noe høyere. Signalene for utviklingen i internasjonal økonomi er fortsatt blandede. Europeisk samarbeidspolitikk og økonomi har store utfordringer med uventet høy migrasjon til Europa fra land med krig og økonomisk uføre.