Markedsrapport juli 2015

Publisert 07.08.2015

I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang i råvarepriser (i USD) og langsiktige statsrenter. Ledet av kraftige fall i aksjekurser for kinesiske selskaper, viste aksjekurser i land med fremvoksende økonomi også en nedgang. Derimot var det i juli en ny økning i aksjekurser for selskaper i land med velutviklet økonomi. Verdien av USD styrket seg mot alle valutaer, mens verdien av NOK derimot svekket seg kraftig.