Fondsfinans nominert til beste renteforvalter – Morningstar Awards 2023

Publisert 01.03.2023

Hvert år deler analyseselskapet Morningstar ut priser for de beste fondene som er til salgs i Norge for privatpersoner.

Morningstar vurderer den historiske avkastningen basert på de siste fem kalenderårene, med ekstra fokus på 2022. I tillegg justerer de for forskjeller i risikoen til ulike fond, slik at en jevn avkastning over tid vektlegges. 

Fondsfinans er nominert til kategorien «beste fondsselskap – renter», etter å ha gått av med seieren i samme kategori i Morningstar Awards 2022.

Her kan du se fullstendig oversikt over de nominerte i årets Morningstar Awards 

Nominasjonen er basert på resultatene for våre tre rentefond:

Fondsfinans Obligasjon

  • Vårt rentefond med lavest risiko (investment grade mandat)
  • 0,25% årlig honorar

Fondsfinans Kreditt

  • Høyrentefond med middels risiko (BB-rating etter forvalters vurdering)
  • 0,35% årlig honorar

Fondsfinans High Yield

  • Høyrentefond med med relativt høy risiko (B-rating etter forvalters vurdering)
  • 0,45% årlig honorar

Opprett konto og invester i våre rentefond her

Er du interessert i mer informasjon om våre rentefond? Ta gjerne kontakt på fondsinvestor@fondsfinans.no eller tlf. 23 11 30 00

—————————————————————————–

  • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
  • Det er knyttet risiko til investeringer i rentefond på grunn av blant annet kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Les mer om risiko i fondets prospekt og nøkkelinformasjon. Ved å investere i fondet får du en andel i fondet, ikke direkte i de underliggende eierandelene.