Beste kombinasjonsfond siste 3 og 5 år – Fondsfinans Aktiv 60/40

Publisert 21.04.2023

Fondsfinans Aktiv 60/40 gikk til topps i Lipper Fund Awards 2023. - Dette er vår forvaltning samlet i ett produkt, sier porteføljeforvalter Erlend Lødemel.

Fondsfinans Aktiv 60/40 vant prisen som beste kombinasjonsfond i kategorien «Mixed Asset NOK balanced» under Refinitiv Lipper Fund Awards 2023. Prisen tildeles fondet med den beste risikojusterte avkastningen siste tre og fem år. I mer enn tre tiår har disse prisene anerkjent fond og fondsselskaper på bakgrunn av en uavhengig, kvantitativ analyse.

Tidligere har vårt kombinasjonsfond vunnet priser en rekke ganger i Lipper Fund Awards:

 • 2019: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
 • 2020: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
 • 2021: Beste kombinasjonsfond – 3 års historikk
 • 2022: Beste kombinasjonsfond – 5 års historikk
 • 2023: Beste kombinasjonsfond – 3 + 5 års historikk

-Vi er stolte over at fondet har vunnet Lipper-priser fem år på rad, det viser at fondet har stått seg godt gjennom en utfordrende tid som har vært vanskelig å navigere for mange fondsforvaltere, sier porteføljeforvalter Erlend Lødemel. Dette er vår forvaltning samlet i ett produkt, og prisen er dermed et resultat av solid laginnsats over tid.

Erlend Lødemel (venstre) og Preben Bang (høyre) forvalter Fondsfinans Aktiv 60/40

Fondsfinans Aktiv 60/40 i korte trekk

 • Tilpasset kunder som ønsker en balansert og langsiktig portefølje hvor Fondsfinans Kapitalforvaltning foretar den løpende allokeringen.
 • Fondet fordeler din investering i våre fond og enkeltaksjer og rebalanserer fordelingen av aksjer (mellom 55% og 65%) og renter (mellom 35% og 45%) løpende.
 • Vårt overordnede markedssyn vil til enhver tid gjenspeiles både gjennom å over- og undervekte aksjedelen, og fordelingen mellom våre ulike fond.

Hvorfor investere i Fondsfinans Aktiv 60/40?

 • Du får hele forvalterteamet hos Fondsfinans Kapitalforvaltning med på laget.
 • Du trenger bare ett produkt – rebalansering og fondsseleksjon uten ekstra kostnad.
 • Vunnet prisen for beste kombinasjonsfond fem år på rad i kategorien «Mixed Asset NOK balanced» under Refinitiv Lipper Fund Awards Nordic.
 • Kun 0,85% i årlig forvaltningshonorar.

Les mer om Fondsfinans Aktiv 60/40 her

Ønsker du å høre mer om fondet? Ta gjerne kontakt på mail: fondsinvestor@fondsfinans.no eller på telefon: 23 11 30 00.

 • Denne informasjonen er utarbeidet i markedsføringsøyemed. Vi anbefaler å lese nøkkelinformasjonsark og prospekt for fondet på våre nettsider for ytterligere detaljer.
 • Det er knyttet risiko til investeringer i fond på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold.
Refinitiv Lipper Fund Awards Norway 2023 Winner, Fondsfinans Aktiv 60/40,  Best Mixed Asset NOK Balanced  Fund Over 5 Years and Best Mixed Asset NOK Balanced  Fund Over 3 Years. The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers. The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by Refinitiv Lipper.